ЧАСТ ТРЕТА - УНИВЕРСУМ 

БЛОК НА ЕНЕРГИИТЕ, АКЦЕНТИРАНИ ВЪРХУ ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА НАЙ-ТЕЖКИТЕ КАРМИЧНИ,

ИЛИ ОБУСЛОВЕНИ ОТ РОДОВИ ПРОГРАМИ, НЕДЪЗИ

 

ВИ-ДАР-МЕЙ (ВИ-АРД-НЕЯ – втори аспект. Енергия за работа с костната система): Енергията идва в 2 потока. Състояние за лекуване на дискови хернии; лекуване на гръбначния стълб (+ съпътстващите го органи), на между-прешленна невралгия. 

Потоците уплътняват енергетиката на човека, запълвайки и изравнявайки полетата, образуват 2-ро защитно поле, което изцелява отвътре, излъчвайки светлина навън. Енергията е предимно от целителския пласт, чудодейна: при достатъчна Вяра у човека изцелява мигновено. Запълва цялата структура от костни тъкани на гръбначния стълб и прилягащите към него органи, изпълва с жизнена енергия, структурира меките тъкани, изцелява основата на врата, органите на малкия таз, съответно изравнявайки работата на краката. Усещанията са различни: горещо – извършва се лазерна работа с костите и хрущялите. Втората вълна уплътнява енергетиката, правейки я непроницаема, изгражда защитно поле без да блокира достъпа до енергиите. Предлага нов вариант на защита: не толкова на нивото на енергетика, колкото на нивото на съзнанието на човека с разбирането, че човекът е неуязвим за всякакво негативно въздействие.

Мета-Хил-СиоН / МЕТАЛ-ХИ-СИОМ (Метал-Хи-Си-Он-На) (Енергия за изцеляване на онкологични заболявания): Двойна енергия, в която са включени аспектите живот/отсъствие на живот (сякаш е жива и мъртва вода в едно), (живот и неживот в едно). Работи на клетъчно ниво. Състояние на потапяне в Люлката на Живота за мигновена трансформация на съзнанието, потапяне в първоизточниците не само на живота, но и на самия себе си. Усещане на любов и радост пронизва всяка клетка на организма, светлинното и физическо тела. Работи едновременно отгоре и отдолу, като топла/студена вълна и мек звуков взрив. Носи свръхестествено оздравяване на целия организъм с анестезиращ ефект. При потапяне в енергията се извършва спиране във времето в контекста на дадения човек. Носи яснота и дълбочина на мислите, филтрира всичко ненужно, трансформирайки го в любов. Препрограмира живота за съзидание, изтласква в процеса на осъзнатото творчество, задава програма за съзидание. На ниво карма носи бързо осъзнаване и отработка.

Онкологичното заболяване - това не е заболяване, това е будилник за пробуждане и пълна реализация, това е часовник, отброяващ времето, дадено за максимално служене за доброто на хората, и за транслиране на личната светлина и любов в Света, чрез уважение и любов към себе си. И когато хората разберат това - те намират сами себе си и се учат да обичат себе си, именно да обичат, а не да търпят себе си. И чрез тези разбирания откриват възможностите да даряват с любов всички.

Блок енергии, работещи с техниката, като проявен свят на различните аспекти на енергията

 

Техно-Трон.Състояние за работа с техника. Енергия, оздравяваща техниката в най-широкия смисъл – автомобил, часовник, битова техника и др. Това е състояние, позволяващо да се поддържа техниката в работоспособно състояние. Това Състояние е меко, заземено (акцент върху заземяването – като свързващо звено между това, което човекът е способен да сътвори във въплътен вид, като пример, в самата тази техника.). Състоянието позволява да се управлява работата на изкуствени, сътворени от човешка ръка вещи. Състоянието създава около техниката "защитна" обвивка, която удължава живота на техниката, регулира работата на техниката, ще възстановява малките неизправности.

БЛОК ЕНЕРГИИ, РАЗШИРЯВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕКА

(Блок "Скрижали на съдбата")

 

ИН-СЕЙТУМ-СЕН-Ли-ОМ ( Състояние на прозрение + Състояние на активиране на клетките и процесите в главния мозък: Два аспекта на единно многослойно Състояние, здвоени Състояния-Енергии. Състояние на Божествена искра, на прозрение, на гениалност и вдъхновение. От една страна пробужда, възстановява интелектуалната съставяща, дава вдъхновение и озарение, разкрива творческия потенциал и скритите резерви. От друга, работи за оздравяването на всички заболявания на мозъка от най-простите до най-сложните, включително и онкологични. Мозъкът е само хранилище на препратки към Информационното Поле (по-нататък ИП) на Вселената. Причините за заболяванията на мозъка в по-голямата си част се дължат на нарушаване на връзката на човека с неговата душа, с Божественото начало, и на кармични натоварвания. Пациентите със заболявания на главния мозък трябва де се считат не толкова глобално болни, колкото имащи в себе си глобален потенциал от резерви и гениалност, който в цялата си пълнота ще се разкрие само при тясна взаимовръзка "на главата със сърцето". Максимално възстановява работата на чакрите, заздравява физическия организъм като цяло, повишава нивото на емпатията, работи за придобиването на знания относно усещанията и чувстванията, идващи от сърцето, изчиства мислите, максимално подобрява зрението, възстановява слуха и обонянието, изцелява гърлото, подобрява и тренира паметта, разбирането и възприемането – работи за всички процеси, свързани с усвояването на информация. Работата с мозъка е от външните обвивки към центъра. Дава пълно възстановяване на глухонемите чрез свързването на главата и сърцето.

СЪСТОЯНИЕ НА УНИВЕРСУМ:

В процеса на прехода болестите се трансформират и усъвършенстват заедно с хората. Това е Енергия-състояние от ново поколения, както и предишната, от пласта на Единния. Състояние на Божествената искра и вдъхновение. Тя е нееднородно, хаотично движение на плазмено-огнен вихър: завъртване нагоре. Интегрира в себе си всички стихии. Движението е едновременно отгоре и отдолу. Потокът отдолу мигновено проработва и възстановява работата на чакрите; потокът отгоре отваря сахасрара, изпълва с Божествена светлина и Състояние на любов. Но любов не мекичка, а по-скоро "сурова".

Изцелява всякакви заболявания с каквато и да е тежест, етимология и давност, започвайки от простудните и алергичните и завършвайки с онкологичните, СПИН, левкози, генетични мутации (олигофрения…), епидемии и т. н. За тази Енергия всички болести са равни. Изцелява на всяко ниво, започвайки от клетъчното и до нивото на Духа. Трансформира проклятия с всякаква давност и интензивност, зомбиране, работи с най-страшните видове магия (вуду…), мощен Екзорсизъм (работа-трансформация на същности и демони с всякаква сила).

Състояние на Вдъхновение: Дава откритост на възприемането и повишава нивото на емпатията, потапя в безкраен енергиен екстаз. Пробужда по-дълбоко и по-тънко свръхчувстване и световъзприемане. Позволява да се видят допълнителни възможност, да се види реалната картина на света, акцентирайки за себе си позитивните страни на реалността. Всеки събитие може стане източник на вдъхновение и мотив за действие, на творчески поток и полет. Извършва се мигновено раждане на множество идеи, изчистване и запълване на менталното поле, а паралелно и на физическото поле. Увеличава се бързината на реакциите, активират се алфа и бета ритмите на главния мозък и т. н. Повишават се и се реализират екстрасензорните способността, повишават се нивото на интелекта и на осъзнатостта, настъпва дълбоко разбиране за отговорността и за нейното признаване и приемане. Изгражда мощна защита, увеличава енергийното поле. Биологичната възраст се стреми към оптимално стабилно състояние: повишава физическата лекотата, активност и младост. Подобрява зрението, дава възможност за научаване как правилно да се построява речта, дава умението красиво и точно да се излага мисълта.

Състояние на Свобода, Разтваряне (Блок "Скрижали на съдбата"): Енергия на оздравяване на контрактите на Душата и на измененията на съдбите на хората. Пробужда чувство за отговорност за всяка мисъл, максимално отваря сърцето, мигновено трансформира ума в осъзнатост. Осигурява плътно взаимодействие на сърцето и разума, максимално изчиства пространството и натрупания опит, носи оздравяване на нивото на физическото тяло, но бавно, тъй като действието основно влияе на енергетиката и след това от нея се разпространява в организма. В него може да се творят чудеса: може да се клонират, да се отглеждат органи, докъдето стигат фантазията и вярата.

Състояние на ИЗОБИЛИЕТО (първоначалното наименование ИнстайЛе - не е съвсем коректно - то е за тези, които помнят тази енергия в нейния вариант ИНСТАЙЛЕ): Дава възможност за управление на паричните потоци (Състоянието не е от нискочестотните, не е кармична клопка). Осигурява кармично изчистване на дълговете във финансов план, премахва настройки, прорабатва дълбоките слоеве на подсъзнанието, свързани с финансовия свят, отваря нови възможности (подработки...), увеличава стремежа към благополучие и към хармонично състояние на благоденствие.

Състояние на ПРАИЗТОЧНИЦИТЕ, Първоизточниците (Състояние на Единния):  Изгражда равновесие в енергетиката. Енергията започва да циркулира в идеално състояние. Привежда застойните енергии в движение. Работи предимно с меките и течните тъкани. Гръбначният стълб и всеки орган се преглеждат клетка по клетка. Работи с най-сложните заболявания (алергиите, онкологичните, левкозите…). Работи на генетично ниво, на ниво ДНК (в това число и на нашите предци). Пробужда родовите знания и сила, интегрирайки ги с първоизточниците. Подтиква натрупаните сили да се реализират, трансформира кармичния опит в развитие. В състоянието е заложено състоянието на отвореното сърце. Мигновено се закърпват енергийните дупки, изгражда се защита, работи се с всякакъв род паразити. Пробужда аспектите на мъжкото и женското начало, дава усещането за женска привлекателност. Осигурява възможност да се запази или създаде семейство, да се пробуди любов и вяра в себе си, да се трансформират отношенията в отношения от по-висш план за да се достигне до хармоничен съюз на нивото на душата.

БЛОК НА ЕНЕРГИИТЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ НИ СВЕТОВЕ

 

Прайм-Ки-ДорА (ПрайМ-Ки-ДорУм  и  Прайм-Ки-Дор): Основният аспект на енергията е ЗАЩИТА и оздравяване. Мощно работи за всякакъв род защита. Тази енергия няма аналози в наше време. Основата са енергии извън нашето време и полето на Земята, друго проявление на живота на други Светове, призвани да ни Охраняват и опазват. Мощна енергия-състояние - работи за оздравяване вътре себе си, тоест за оздравяване на полето на адепта, използващ тази енергия, и за защита от външни нападения - мигновено ги трансформира в светлина и любов. Енергия-състояние, създаваща ПОКРИВАЛО и предпазен кръг не само около енергийното поле на човека, но и около цялото негово жизнено пространство, на всички нива на проявеното и непроявеното битие. Това състояние ни изцелява отвътре на всички нива - на нивата на физиката, на енергетиката, на кармично ниво, на нивото на генетиката – ДНК, и на нивото на осъзнатостта. Мощно и многопланово работи за изчистване на АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ НИВА на нашия живот, внася яснота в разбирането, осъзнатост, разширява нашето виждане, отваря яснознанието и ясновидството, повишава работоспособността, помага да се определи изборът в живота, опазва ни във всички наши прояви - добри или недобри.

ПРАЙ-МA - Енергия-състояние-матрица  Прайм-Ма: Цялата Енергия е в движение, тя е много-много-много-мерна и буквално се вгражда във всяка клетка на тялото. Основната й същност е преобразуване на всички нива - на нивото на физиката и на нивото на енергетиката. Тя граничи със състоянието на Вълшебство, което ние с вас сме отворили. В това състояние има много, много Любов, то е пронизано от нея! Събира в едно цяло физическо тяло от първата до седмата чакра и по-високо - пронизва с огън-плазма! Работата на енергията се издига във висините, като отварящ се купол над човека, който отваря поток за това светло пространство – и то пронизва буквално всяка клетка на тялото, изпълва и запълва. Дава криле,защитава, разкрива нови възможности.

СЪСТОЯНИЕ НА ВЪЛШЕБСТВО (ПРЕОБРАЖЕНИЕ): Енергията на Преображението и Вълшебството - това дори не е енергия – това е цял свят! Оказва се, че вълшебството е цяла реалност на нашата, и не само на нашата планета! Този свят на реалното вълшебство действително съществува! Той съществува в много измерения и е дружелюбен към нас. Това е състояние за отварянето на нови възможности, на нови пътища, които ние по-рано не сме виждали. Състоянието е хармонизиращо, носещо радост, съединяващо разума с вярата в чудеса и с вярата в себе си, с вярата в Бога и с вярата във вълшебството. Това е състояние на пребиваване във вдъхновено детско състояние. То ни позволява - като деца - да присъстваме в света на вълшебството!

БЛОК ЕНЕРГИИ ЗА РАБОТА С МАТРИЦАТА

Алатриом  (Матрица на Изобилието): Състояние-матрица на Изобилието във всички сфери и на всички нива. Енергия, променяща хода на съдбата, коригираща матрицата. Вгражда се в матрицата и постепенно променя историята и пространството на човека. Работи непрекъснато. Изчиства всичко в жизненото пространство на човека. Работи като антивирус, тоест отстранява всичко пречещо и затлачващо човека, премахва ограниченията в неговото съзнание, спомага за бърза трансформация на страховете и блокажите, хармонизира отношенията на човека, настройва физическото тяло на вълната на оздравяване и на правилното функциониране на органите. Предизвиква мощно отваряне на нови възможности за човека, открива нови пътища за развитие и реализация на творческия потенциал.

Илле-Ум... (Състояние - Матрица): Мощно изчистване на енергетиката, изравняване на полетата на човека, синхронизирането му с Матрицата. Това състояние осигурява маневриране в границите на Матрицата, възможност за смяна на договора на Душата на висше ниво, проработка на всички чакри, физическо оздравяване, изчистване на менталното поле на човека, освобождаване в кармичен план - може всичко да се изживее с осъзнаване. То е начин за придвижване по Матрицата, осигурява невероятна защита, привежда в равновесие - не променя хода на събитията, но дава на човека ОСЪЗНАТОСТ и ОТГОВОРНОСТ и разбиране на неговите мисли и постъпки.

Ви-АР-Ум  състояние - матрица

Нова енергия на ангела Ви-Ар-Ум…. Това дори не е ангел, това е същество.. дори не е архангел.. Това е Дух извън и над всички йерархии. Същността му е в това, че чрез него е дошло състояние във вид на матрица, която се вписва в енергийните тела. Необичайно мощно изчиства енергийния план от същности. Изчиства и по договореност, и тогава, когато е необходимо, просто с изчистване и освобождаване от всички нечистотии, от всичко, прилепнало отгоре, тоест освобождавайки Душата такава каквато е, напълно, пред Бога. И прави това с разрешението на висшите аспекти на нашата на Душа, на нашия Дух за тази работа, за тези действия. Това е основната същност на тази енергия, на енергията-състояние, на енергията-матрица Ви-Ар-Ум.

БЛОК НА ЕНЕРГИИТЕ,
АКЦЕНТНО РАБОТЕЩИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА СЪДБАТА

 

Инселтум-Дер-А-Вирум: Това е цял пласт енергии, цяло състояние. Това състояние разкрива свръхспособностите на човека. В него може да се изцеляват отношения, физически недъзи, недъзи на Душата, психически заболявания. Може да се работи с безсъзнателното, със съзнателното, с потиснатите страхове - безкрайна вариация. Тоест, работата с енергията е в съответствие с принципа "където искаш, там я насочи и работи с нея". Тя ще работи за всичко - универсална енергия.  Енергията работи не само на ниво физика, но и на ниво енергетика, като проработва дълбоко всички нива на ДНК. Показва ДНК: това, което виждаме като ДНК – това е само една видима нейна съставяща част. Състоянието осигурява удивителна защита. Енергията възстановява енергийното поле на човека, максимално изчиства, започвайки с физиката, навлизайки дълбоко с корените си в родовите, и особено в кармичните моменти.

Енергия И-Ма-Най-Ел-Ле (И-Ма-Ни-Ел-Ле): 

Активизират се творческите процеси на сътворяването на свой собствен щастлив свят в съответствие с божествения замисъл. Спира вътрешния диалог, трансформира ума в мъдрост. Любовта се хармонизира и се допълва с мъдрост.

Енергията изчиства от сексуални отпечатъци, изцелява от сексуални отклонения.

Привлича се партньор, равен по отношение на състоянието на Душата. Енергия на привличането - създава условия за готовност да се срещне партньор, който е близък по дух, за да има разбиране и хармония, да се създават нови светове, нови реалности. Енергия на дуалността и намирането на себе си в противоположния аспект, за да се намери щастието тук и сега. Дава на Мъжа матрицата на Лидерството, а на жената – матрицата на Живота. Всичко заедно – това е Божествената цялост. Енергия работи със същности.

Ней-Си-Майя

Състояние - енергия срещу психогенно и психотронно оръжие и психотроника.: Много мощен поток. Преди всичко, работи чрез 7, 6 и 5 чакри. В действителност потокът работи със значително по-високи чакри, но на физическо ниво засяга именно 5, 6 и 7 чакри. 

Преди всичко, носи освобождаване –не блокира психогенното оръжие, а освобождава блокираните програми, които се включват в човека и се стартират от този вид оръжие. Работи за освобождаването на разума, защото разумът, като част от единното уникално състояние на Душата, колкото и странно да ни се струва, включва определените програми под въздействието на дадения вид оръжие. Това става не на физическо ниво, а на по-дълбоките нива…

Потокът блокира въздействието на психогенното оръжие. Енергията отсича влиянието на психогенното оръжие и неутрализира действието на съответните програми, трансформирайки ги в позитивни и съзидателни инструменти. Същността на енергията е претрансформиране и преразпределение на енергиите, задействани в човешкия мозък и в човешката психика.

Ме-й-Та-Ом (Финансов енергиен поток: 

Потокът защитава, активира клетките на главния мозък, разширява интелекта, отглежда човека като личност на всички нива, отваря не само виждането с разума, но и виждането със сърцето. Чрез това в човека идва висша благодат и разбиране на божествената същност. Енергийният поток отстранява депресивните състояния, снема ги и ги трансформира в съзидателна движеща сила, преразпределя енергията. Всяко разрушителното начало в човека се трансформира в материални блага. Мощно работи с кармичните планове, с полетата на човека, помагайки му да ги осъзнае. Потокът настройва човека на вълната на изобилието. За всеки човек съществуват много варианти за развитие на събитията, като сценарии на живота. Потокът помага да се види благополучният, изпълнен с материални блага сценарий, не само като заместител на всичко, но и като благодатна сфера за усъвършенстване на човека.

В Потока се извършва възстановяване на енергетиката на човека на всички нива.

БЛОК НА ЕНЕРГИИТЕ, РАБОТЕЩИ ЗА ДЪЛБОКО ПРОБУЖДАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА

 

Сей-Ми-А-Ра (състояние на смях): Свободата не винаги се постига чрез освобождаване от страховете. Често пътят към свободата минава през откриването на любов там, където я е нямало преди. В състояние на смях, на освобождаване, на прощаване, на включване на жизнените сили, на включване на самия живот, Вселената се е сътворявала с хумор. Творецът се е смял като дете. Ако става дума за Твореца. Ако става дума за вечността, то само чувството за хумор уравновесява всички противоположни страни. Чувството за хумор е тази невидима граница, която отделя болното от смешното, доброто от негативното. И мигновено трансформира негативното в позитивно. Болката се трансформира в любов и светлина. Смехът - това е усмивка на Бога, смехът - това е божествената искра. И това е този инструмент, тази енергия, това състояние. 

Отваря сърцето и съзнанието. Мигновено изгражда връзка с Висшите.

Тази енергия поставя защита и бърза взаимовръзка с всичко окръжаващо. Дава възможност бързо да намерите себе си, да попаднете в тази точка на реалността, която е необходима за максимално разрешаване на ситуациите около вас. Изчиства пространството. Енергията има безкрайно количество свойства.

Мей-Си-На-Т-Ра (Мей-Си-На-Трея) 

(Енергия за работа с деца. Добре работи и с възрастни чрез изживяване на Детството)

Енергия Здраво бебе (работата с детството, с детските травми)

Започва да работи от главата, но при това физическите усещания са такива, сякаш работи абсолютно върху цялата физика. И при това трансформацията от проработката и оздравяването протича не в твърд режим, както е във възрастните енергии, а с мек майчински ефект. На нивото на физиката тя обработва всяка клетка, всяка молекула на клетката, започвайки от първата чакра и завършвайки със 7-та и по-високо. Ефектът на практика е, че снема болката и зарежда с радост. Предизвиква дълбока релаксация и снемане на напрежението. Позволява да се концентрирате. Тя много добре активира интелекта на детето. Възстановява изгубените клетки на главния мозък, вследствие на органични поражения. В случай, когато органиката е силно повредена, ще сработва процес на заместване, тоест ако някаква област на мозъка е отмряла, ще се активира работата на други негови области. В тази енергия Ангелите-Хранители са много силни. Ако такива съпровождащи няма в живота на детето или на възрастния, енергията ги призовава (като свободните радикали, например). Тоест, около нас има изключително много такива същности, които ни покровителстват и охраняват.

Мон-Сей-Ли-А-Ра

Енергия за пробуждането на чувства, активиране на емпатията и нейния растеж до Божественото нивото (енергия-състояние): Главен и основен акцент на това състояние са чувствата. Чувства от различни палитри, защото цялата история на човечеството е вписана в това състояние. Това не е просто пробуждане, а максимално развитие на чувствата, йерархия на чувствата от минималните към висшите. Към способността да чуеш и да видиш божественото във всеки ден, във всеки миг. 

Изчиства и пробужда сърцето и 5-та, 6-та и 7-та чакри. Виждането се пробужда максимално – с максимална точност и с максимална острота на усещанията. При това дори не на ниво "Знам", защото това ниво се отнася повече към областта на осъзнатостта и е последно, а изначално, на ниво "Аз Чувствам", "Разбирам", "Аз доверявам", "Аз вярвам".

Добре работи в областта на белия дроб, гърлото и на органите, разположени в областта на 4-та и 5-та чакри. Много добре работи върху главата, очите, върху органите на чувствата – слуха, зрението, осезанието и върху кожата. Има козметичен ефект върху кожата. 

В този поток може да видите миналите си животи, да се потопите в тях. Въпросът е не само в готовността, а в това, че да се проживява всеки път всичко това отново, е много сложно.

Състоянието дава възможност да се видят други светове, например, същности. Тъй като всички чувства се изострят и се отваря пълна чувствителност, същностите се усещат. Грубо казано, този поток е създаване на суперсвръхчовек. Отново това е въпрос на готовност.

Матрица на възхода: Акцентно прорабатва 3, 5, 6, 7, 8 чакри, работи и с по-ниските чакри. Веднага се издига енергията кундалини. Веднага се изгражда мощна защита. Мощна енергия, която е балансирана изначално. Много дълбока енергия. Мощно отваря сърцето. Работи на много дълбоко ниво. За нея може да се каже, че е от абсолютно ново ниво. Добре изчиства същностния план на човека. Или изгаря същностите, извличайки ги от енергийното тяло на човека, или ги изпраща в тяхното поле на развитие. При това мотивира човека за по-нататъшно усъвършенстване и дава осъзнаване.

ВАЖНО: Тук са дадени накратко НЯКОИ от свойствата и характеристиките на потоците.