БЛОК НА ТВОРЕЦА

Това са базисни енергия от широк спектър на действие от Първоисточника, намиращи се в основата на всички останали.

Невероятно Мощни и Съзидателни Енергия от Първоисточника – ТВОРЕЦА.

Блока енергии Съ-Зидаващи, Съ-творящи, изцеляващи, възстановяващи , създаващи. Енергии – основни в Синергетиката.

Мощно и бързо работят на всички нива на битието – физическо, ДНК, психическо, енергийно, съзнание, подсъзнание, възприятия, време, пространство и т.н. Работят за изцеляване на човека, социума, планетата, работят във вселенски и планетарен мащаб.

Енергиите  на ТВОРЕЦА носят в себе си Движещата съзидателна и изцеляваща сила.Създават нова реалност.

Чистят мощно.

Разширяват съзнанието.

СИНЕРГОЕТИКАТА се състои от 4 части.

 

Във всяка част – има няколко десетки енергии, обединени по определени критерии и функционалности и предназначение.

Обучението винаги започва с усвояването на първият малък, но основен – базисен блок на Твореца, състоящ  се от 7 енергии, техники за защита, техники за усвояване работа с тези потоци.

Обучението-посвещението в блок на Твореца е с продължителност от 3 до 7 дни – в зависимост от степента на усвояване от ученика.

МОЖЕ да бъде приета само една енергия или целия блок.

Статус Мастер-Учител с разрешение за инициране на други се дава само след преминаване на обучение в 4 части.

ВНИМАНИЕ!!!

НАСТРОЙКИТЕ В СИНЕРГОЕТИКАТА СЕ ПРЕДАВАТ ЧРЕЗ ПОРТАЛ И ЧРЕЗ МАСТЕР!!!

Във всеки пласт има множество блокове и настройки, може да изберете една или няколко настройки или  блок.

Материали се изпращат след посвещението.

Енергийният обмен  се определя индивидуално в потока за всеки.

За някого може да бъде дарение, за друг в дар.

Енергията на Твореца

Енергията на Твореца се отнася към блока на Твореца и самата тя непосредствено се явява сътворяваща сила, енергия-първоизточник, произтичаща от Бога-Творец. Тази енергия се явява основен поток в СинергоЕтиката, във Ведическия блок и в блока на Атлантите, при което винаги присъства свързана с енергиите на съответните блокове. Тя е енергия с неимоверна мощ и вибрации.

Енергията въздейства абсолютно на всичко (мощно пречистване, изцеление от всякакви заболявания, ситуации, изчистване, защита, реанимация, премахване на депресиите, трансформация, активация, разширяване на съзнанието и прочее). Проявява мощно въздействие върху екзорсизма. Въздейства абсолютно на всички аспекти на битието – скрити и проявени, физически, психически, енергетични, кармични, на пространството, на времето, на съзнанието и на подсъзнанието, а така също на ниво ДНК.

ЕНЕРГИЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Тази енергия се явява непосредствена връзка на Човека с Бога и основно свързващо звено в блока на Твореца, Блок Ведически, блок Синергетика, блок Атлантически и всички други енергийни блокове дадени тук.

Енергията е високо вибрираща, многомерна.

Тя е мека, но с мощно действие.

Енергията може да се използва навсякъде, по всяко време и на всяко място.

Работи абсолютно за всичко /изцеление, изчистване, защита, реанимация, снемане на проклятия, снемане на магически въздействия, активация и разширение на съзнанието и прочие/. Работи на всички нива на битието – скрити и проявени, физически, психически, енергийни, кармични, в пространството, времето, съзнанието, подсъзнанието, на нивото на ДНК, активира всички позитивни програми, трансформира всичко в любов и светлина.

Енергия –ПОРТАЛ.

ЕНЕРГИЯ НА СЪЗИДАНИЕТО

Енергията на съзиданието е силата на възможностите и реалността.

Енергията е мощта, работи с Божественото начало на човека. Чиста безусловна любов.

Работи на всички нива.

Мощно чисти, защитава, изцелява здравето, ситуации, отношения, пространство, време и т.н.

Практически дава мигновена реализация, мощна трансформация на всеки опит в движеща сила за развитие, осъзнаване и успех. Духовен ръст и осъзнатост. Разширява съзнанието.

Мощно и бързо чисти от страхове, блокажи, „задръстване“ на всички нива на съзнанието. Създава нова реалност.

Много мощна кармична трансформация по време на практикуването.

Изпълва със съзидателна сила, хармония и любов всичко, до което се докосва, изпълва със жизнена активност, открива нови възможности и нови пътища.

При работа с енергията е нужно да се помни за кармичните уроци.

Важно – НЕ ВРЕДИ!!!

 

ЕНЕРГИЯ ИЛА-ХА

Енергия ИЛА-ХА е една от съставляващите блока на Твореца, явява се сила пробуждаща Божественият Аз в човека.

Активиране на Божествената искра.

Пробуждане на живота. Енергията е мощна и въпреки, че е мека работи абсолютно на всички нива и при всякакви случаи. Открива се винаги, навсякъде, при всякакви ситуации, със всякакви енергии, при всякакви практики. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

Енергията прави мигновено преход на качествено ниво, нежно издърпва. Изменя и активира ДНК и нейната структура.

Дава практически мигновена трансформация.

Мощно изтегля всички стари и негативни влияния и енергии, дълбока депресия, носи хармония, любов, пробужда проявата на  по-добри качества на индивида, състрадателност, равновесие, ясно разбиране за това, че сте дете на Бога.

Спомага за осъществяване на прехода от неосъзнато състояние в осъзнато, пробужда за живот, желание да живееш.

Работи на всички нива.

Мощно чисти, защитава, изцелява, зарежда.

 

ИННАСАТИУМ

Енергия от блок на Твореца – тази енергия е всичко – Проявено и Непроявено.

Енергията окрилява, работи много меко и същевременно дълбоко. Работи на ниво ДНК, и потапя във времето и пространството. Ако казваме, че в първият на Синергоетиката има енергии, работещи с родовите моменти, то с тази енергия тези моменти се трансформират крайно меко. Енергията е всичко Божествено на  дълбоко ниво. Тя буквално пробужда в нас такива ангелски моменти, открива чакрите не само от първа до седма в рамките на физическото тяло, но и много по-нагоре. Може да се отбележи, че този поток на Битието, поток-енергия, която отразява всичко – проявено и непроявено в това число, чиято функция е именно обединението, свързващото звено между проявеното и непроявеното, между явното и неявното, между пространствените варианти и пространствените въплъщения, проявените варианти.

Енергията работи много меко и изцеляващо.

Тя буквално претворява Божественото творение в Живот.

Меко хармонизира, и проявява божествената природа на мъжкото и женското.

Нейната мощ се проявява много меко, без болка и натиск.

Успокоява, установява вътрешният диалог, много добре чисти менталното поле, ефирното поле, астрала.

Трансформира кармичните моменти и опит чрез осъзнаване. Дава защита. Защита именно чрез вярата, вярата в това, че всичко е Волята на Бога.

Това е състояние на доверие.

Повишава съзнанието, доверието, вярата, вярата в себе си и в Твореца, както и в човека, способен да носи отговорност, да проявява високо съзнание.

Иннасатиум пробужда в човека Божественото Съзнание, но и потапя в състояние на Божественост.

Това Божествено Аз в човека се разграничава от каквито и да е постъпки, провокирани и рефлексни.

Това е най-вече самият човек.

Разтворил се в това състояние, усеща себе си като Божествено творение.

Не просто марионетка попаднала в случайни обстоятелства, а съставна част от божественото звено. Тази енергия  работи чрез сърцето, открива чакрите, изчиства. Чакрите работят, именно разкривайки любовта чрез сърцето.

Освобождаване от страховете.

Тази енергия позволя да останете във вибрацията на любовта и разбирането на Божествения замисъл.

Много добре работи за хармония в отношенията.

Помага да се преодолеят ограниченията и ясно да видим истината за всичко, да следваме целта си, и живеем смислен живот.

 

 

МАРРИОН

Енергия на Творящата мисъл.

Енергията усилва съзидателната сила на Мисълта.

Моментално, мигновено, концентрирано творение на Мисълта. Необходим е строг контрол на процеса на образуване на мисълта и мисловното творение.

Трябва да се работи много внимателно с тази енергия!!! Ако чувствате, че не сте готови – не откривайте!

 

ЖИВОТВОРЯЩА ЕНЕРГИЯ

Енергията, завършва блока енергия на Твореца и открива блок Ведически енергия, и се явява свързващо звено между тях.

Енергията е древна, мощна, безкрайна трансформация. Работи базово на всички нива – физическо, енергийно, кармично, генетическо, съзнание, психическо, ситуативно.

Работи за изцеление от всякакви заболявания.

Добре работи  за възстановяване на жизнено важните органи, възстановява интелекта, заболяванията на мозъка.

Добре чисти на ментално ниво, освобождава от страхове, обиди, ограничения.

Добре работи за изчистване на пространството, как вътре, така и вън от нас.

Енергията пробужда непреодолимо желание да живееш, заставя те да се бориш за живота.  Буди осъзнат човек.

Разкрива свърхспособностите.

Мощно работи за освобождаване от същности и чужда намеса.

Ел Шаом

Мощен поток с тъмно-син цвят. Енергия на Твореца ПраРодител, Първоизточник на Божесвеността, макрокосмоса, съзидаваща и изпълваща Сила, всичко което Е. Съвместява доброто, злото, материята и антиматерията, алфа и омега. Смисъл на този поток е основополагането на живота на земята, първопричината и последствята, трансформацията и смърта. Условно смъртта – като акт на прераждането. Поток работи в глобални мащаби.

В ДАР:

МАГИЧЕСКИ ЩИТ

Създава защита на всички нива, като започва от физическото и до най-висшите нива.

Пради човека неуязвим за всякакави атаки, без да крекратява каналите за връзка с Висшите сили на Светлината.

Чисти от същности, от нискочестотни мисли, носи хармония и концентрация, разтрогва всяка чужда намеса, привлича благополучие, разкрива нови възможности.

Може да бъде използван и за защита при сеанси.

63168c3e3b6858f2c22fbbc34760aef2.jpg