ПЪТЯТ НА ДУШАТА

Рейки 

Космоенергетика  СинергоЕтика

sinergoetika, cosmoenergetika, reiki, seminars,

 

 

 

 

 

 

 

Синергоетиката е създадена на основата на Рейки и Космоенергетиката - мека, бърза, високочестотна, нееггрегорна енергия. Това е вълшебен ключ, с помощта на който можем да променим съдбата си, да пробудим паметта си и да си припомним опита от минали животи.

Запознайте се с тази уникална енергия СЕГА!

Методът Синергоетика е лесен за усвояване, достъпен за всеки, работи бързо, комплексно и многопластово.

В метода може да се обучава всеки - от съвършено незапознат с каквито и да е енергийни практики, но стремящ се към по-добър живот човек; до хора които вече практикуват в някакво направление.

В Синергоетиката има няколко направления:

                Изцеление

                Отношения - Любов - Семейство

                Развитие на Бизнеса и Благополучие

                Изчистване и снемане на магически програми

                Развитие на интуицията и свръх способностите

Всяко направление в метода е в отделен раздел на обучение.

Какви възможности дава Синергоетиката?

                Как в кратки срокове да измените живота си към по-добро и качествено

                Как да сте здрави, късметлии да успявате

                Как да постигнете Любов, радост и добри - хармонични взаимоотношения

                Как да премахнете негатива и да се избавите от страховете си

                Как да разкриете сексуалната енергия, за да бъдете привлекателни

                Да преосмислите отношението си към живота и обкръжаващата ви среда

                Да разберете себе си и да се приемете такъв/такава какъвто/каквото си

                Откриване на нови възможности

                Развитие и активиране на енергийните центрове /не само седемте/, интуицията и свръх способностите

                Да привлечете богатството, благополучието и нови възможности в живота си

                Ще можете да снемате всякакъв вид проклятия и чужди енергийни намеси

                Да защитите надеждно себе си, близките си, домът си, офисът

                Ще получите достъп до енергия носеща всякаква информация

                И най-важното - ще станете господар на съдбата си

В този момент СинергоЕтиката има четири големи пласта енергия. Първата вълна от енергия - синергетика, втора -Синергиум и трета  - Универсум (в стадий на описание).

Енергийните нива:

1. Магията и различни магически практики (в аспекта на прилагането им в обществото, за лична изгода, към егото) работят на нивото на първа чакра (Муладхара) и втора (Свадхистхана), на нивото на силите на живота, сексуалните енергии и чувства.

2. Космоенергетика /класическата/(егррегорна) и ведическата енергия: работят на нивото на третия център (Манипура), в най-добрия случай на четвърти (Анахата)  - елементите, план емоция, за оцеляване в обществото, акцент върху физическото здраве. Космоенергетиката трансформирана в новите източници на енергия, постепенно се придвижва до нивото на работа от четвъртия (Анахата) до седми център (Сахасрара), така работят за почистване и разширяване на съзнанието.

 

3. Рейки (егрегорна): работи на нивото на четвърта (Анахата) чакра, на нивото на любов и състрадание. Но това не може да отвори и да събуди любовта към хората, оставяйки практиката на Рейки просто на нивото на механична работа. Рейки трансформирана в новите източници на енергия, постепенно се движи към нивото на работа с пета (Vishuddha) до седма (Сахасрара) чакра, така  почиства и разширява на съзнанието.

4. СинергоЕтика: това е Живата Етика непосредствено Съ-Творение с Бога. Нов инструмент в познаването на Бога в себе си и намирането на истинското си Божествено Аз.  Тя дава на хората Любовта  и завръщане към Източника.

4.1 Синергетика: работи на нивото на  седмата (Сахасрара) чакра - на нивото на пробуждане, приемане, разбиране. Практика в Синергетиката неизбежно и бързо довежда до пробуждане на Божественото Аз съм човек, съзнанието експанзия и духовно израстване на. Независимо дали ви харесва или не искате, то това ще се случи, независимо от вашето желание. В Синергетиката неизбежно тече трансформацията от ниски честоти на практика в по-висока, растеж и достигане до ниво на по-бързо духовно пробуждане, духовен растеж, ниво на информираност на пробуждане. СинергоЕтиката е преходен пласт от енергиите на Земята и енергиите на космоса до по-високи енергийни слоеве. Като начална стъпка за други, по-горни слоеве.

4.2.  Енергията на преход между СинергоЕтиката и по-горните слоеве: психогенна (управление на енергията: Майнэтен, Файрена), Аймитрон. Аймитрон - ключът към формирането на нова енергия, енергията на съ-творението - всички енергии на Синергетика, а Твореца - е основата на тези енергии.

 

4.3. Синергиум - втората вълна на енергия СинергоЕтика. Това е енергия на по-високи енергийни планове, за произхода на живота на земята, която вече не носи спомена за исторически моменти, те не се сливат с елементите на земята, космическите и божествени, това е пласт на по-висшите слоеве на чисто висшия, божествен план, адаптиран за хората. Тези енергии въплъщават в себе си всички отработени до този момент и аспекти в СинергоЕтиката. В енергиите на това ниво, за лечителя е важно третото око (Аджна) ще бъдат включени всички ресурси на човешките възможности. Тази енергия по-малко акцентира в частност, но в същото време комбинира голям брой аспекти. Те предлагат различен начин на развитие на човешката душа, което ускорява развитието на планетата, неговото преминаване към ново качество Статус и измерение: за отработване на кармата е достатъчно информираността и осъзнаването (и понякога разкаянието)  в поведението на този човек, проучване и изживяването на земния опит се заменя с присъствието на желанието и намерението на собствена трансформация. Да се поставя защита върху тях вече не е нужно, те вече носят в себе си този елемент. Повече концентрирана енергия: много смисъл в една форма, в това време СинергоЕтиката определената форма дава определено разбиране.

4.4. Универсум – следва след Синергиума енергийна вълна

СинергоЕтиката -

усъвършенстване и пребиване в състояние на Абсолютна Любов!

 

Автор на метода Лидия Шартон

 


 

КАКВО Е СИНЕРГОЕТИКА?

Всеки от нас иска да бъде здрав, да бъде обичан и щастлив, да живее в Благодат, да не познава нуждата. Но как да постигне хармония и успех? Как да определи причините за своите проблеми и неприятности и да разчупи омагьосаният кръг на неуспеха? Как да установи хармонични отношения с любимите хора и да помогне на близките си? – да намери отговори на тези и други въпроси, без да губи време в търсене на отговори, да реализира себе си и възможността да предаде получените знания на близки, деца и приятели. Вие ще можете преминавайки това обучение в метода да използвате енергийните потоци – СинергоЕтика. Ще преминете през много мощен процес, активиращ разцвета на вашето съзнание, щастие и благополучие – нещо, което ще остане завинаги с вас.
Методът Сенергоетика е лесен за усвояване, достъпен за всеки, работи бързо, комплексно и многопланово.
В метода може да се обучава ВСЕКИ – от хора, съвършено незапознати с каквито и да е практики, но стремящи се да изменят живота си към по-добро, до хора, които вече практикуват някакво направление или метод, независимо от вероисповеданието и принадлежността към която и да било религия.
МЕТОДЪТ СИНЕРГОЕТИКА Е ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ГОТОВИ ДА ИЗМЕНЯТ СВОЯ ЖИВОТ!!!

СинергоЕтика

основен курс

Съдържание:

Изчистващи сеанси, техники, посвещения

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

"Човек се ражда, за да се учи чрез обучение или чрез страдание....Изборът на всеки е свободен и свят, но той трябва да знае, че всяко действие, дума или мисъл пораждат и такива последствия."
 
Луле Вилма
Пътят към изобилието
преминава през личното щастие

Предлагаме на вашето внимание проект "Рестарт. Курс за Щастие и Изобилие", в който всеки от участниците ще очертае пътя си към изобилието, като започне със собствените си промени и трансформации. Курсът ще ви научи как да се обичате, да приемете и хармонизирате себе си и собственото си пространство. Да излъчвате любовта към хората, които обичате, да излекувате семейните отношения и да привлечете втората си половинка. Да разпрострете щастието във всички области на живота ви, ще се научите да приемате с благодарност това, което е и ще си позволите един нов живот. В края на краищата, колкото повече ние оценяваме себе си, толкова повече получаваме.

В програмата на курса са включени следните теми:
 

СинергоЕтика

СинергоЕтика

Гледайте сега