Първи Крачки в СинергоЕтиката
2fe066841c321d1caa0477c2b5c83538.jpg

Стартираме нов курс обучение в СинергоЕтиката – „Първи Крачки в СинергоЕтиката“ 

СинергоЕтика – Енергия от ПървоИстока на Всичко – универсален инструмент на бъдещето. Метод за личностно развитие и самоусъвършенстване!

СинергоЕтиката е една уникална възможност да промените мисленето си, да се научите да се радвате на Живота, да виждате възможностите и избягвате „капаните“.

Курсът е начочен както към вече опитни в работата с енергии хора – практикуващи и преподаващи, но и към всеки желаещ да разшири своите възможности в работата с клиенти, както и потенциалът си на целител и енерготерапевт. Към тези, които искат просто да открият себе си – ново знание, разкриване на свърхспособности и освобождаване от гняв и нерешени проблеми, искат да корегират своята съдба.

Целта на курса е да:

*Помогне да реализирате своя творчески потенциал
*Помогне да осъзнаете своите проблеми и се справите с тях за винаги
*Решите проблемите си със здравето, недостиг на финанси, проблеми в отношенията  

*Научите как да получавате информация и диагностирате нейната истина  
*Откривате възможностите и намирате лесни решения в сложните жизнени ситуации

Както ще получите в резултат на обучението?

+ Високоефективен Инструмент, с който може да се развивате и решавате множество проблеми в живота си.

+ Самореализация в творчески и  финансов план. 

+ Висока ефективност с нови инструменти за работа.

+ Не само усвояване на знанията, но и ще се научите да ги приемате и предавате.
+ Неограничени възможности за себе си и с всичко около вас. 
+ Достигане на ново качественото ниво на своя духовен и материален ръст.

Курсът включва в себе си следните форми на работа:

- Задължително сеанси- енергийна терапия за изчистване на вашата енергетика и оздравяване на вашето физическо тяло.
- Практикуми и медитации 
- Запознаване с метода
- Практическо усвояване на техники и работата с тях

- Усвояване начини на защита

- Работа с Рода 
- Работа с деструктивни програми 
- Необходимите Инициации 
- Подарачни инициации при завършване на курса

- Издава се Уникален Сертификат

- Поддържка и подкрепа по време и след завършване на курса.

По време на курса ще се научите:  

+ Самостоятелно да провеждате енергийни сеанси
+ Ще усвоите метод за получаване на информация в потоците /разкриванена ясновиждането/
+ Как да изцелите отношенията си с хората, втората половинка, с Рода
+ Как да разкриете своя поток на Изобилието

+ Как да подобрите здравето си и се изпълните със Жизнена енергия   

+ Да виждате и откривате нови възможности за реализация – да получите нова и уникална професия на Новото Време – Енергет СинергоЕтика.
+ Как да разкриете своя творчески и целителски потенциал.

Обявено е записване в следните групи:

– начално обучение, т.е. от нулата  - до ниво професионално усвояване на специалността на новото време /всички етапи на обучение в СинергоЕтиката, в това число Сакрална Етика и ПротоЕтика и СинергоРуни/

- за вече имащи начален или частичен опит и настройки в СинергоЕтиката – независимо от етапа на усвояване на СинергоЕтиката до ниво професионално усвояване на специалността на новото време.


- преобучение и повишаване на знанията и практическите задания до пълно усвояване на ниво професионал – независимо от коя школа е предходното обучение.


- усвояване на СинергоРуните

- усвояване на СакралнаЕтика
- усвояване на ПротоЕтика

- Всички материалите на български език

В процеса на обучение в нашият център:

- съблюдаваме стандартите на изискване на обучение в СинергоЕтиката съгласно указанията на автора на метода.
- безплатно участие в курсове и клубна работа.
- поддържане в периода на обучение и след това.
- индивидуален подход 
 

В резултат на обучението вие ще получите:

- профессия на новото време – Енергет 
- изгодно инвестиране в себе си и своето бъдеще

- пълен комплект инструменти и техники за работа със себе си, със ситуации и с хора,

- промяна на мисленето, освобождение на съзнанието, разкрития
- умение да намирате решения в жизненитеси ситуации и проблеми

- изчистване и възстановяване на енергетиката и като следствие промени в живота.
- поставяне на енергиен фундамент за позитивни промени в живота и формиране на нови възможности

- трансформация на деструктивни програми в съзидателно русло
- изчистване и освобождаване от страхове, съмнения и ограничаващи програми
- доверение в себе си и приемане на себе си

- осъзнаване на своите истински желания

- изчистване от същности и магически програми

- разширяване границите на своята разрешителна система

- трансформиране на родови програми

- освобождаване от сексуални импринти

- разкриване на нови пътища и възможности

- изменение на съзнанието, което привлича във вашият Живот Изобилие и Парньор – Родствена Душа.

- освобождаване от наложени стереотипни образи за идеалният партньор

- осъзнаване на себе си като Творец на своята Реалност!
- возможност за разкриване на своя творчески потенциал за благото на себе си и своите близки, осъзнаване на себе си като творец и създател на своя Живот и промените в него.

 Готови ли сте да направите крачка към промяна на живота си? Промяната, която толко очаквате сега е възможна само с няколко крачки и......ВАШЕТО РЕШЕНИЕ да направите първата крачка!