Стандарти на обучението

СТАНДАРТИ НА КАЧЕСТВОТО на обучение по метода СинергоЕтика – това са основни положения, базиращите се на многоплановата практика на автора на метода, установяващи основните изисквания към качеството на процеса на обучение по метода, и задължително приемане и изпълнение в процеса на работа с потоците СинергоЕтика, Сакрална Етика, ПротоЕтика, Гранд-Мастер, Синергет.


НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТЯХНОТО СЪЗДАВАНЕ бе продиктувана от различното разчитане и тълкуване на някои Практикуващи Енергети, на самата СинергоЕтика и работата в този метод, като по този начин се пораждат догатки в неговото възприятие.

 

СТАНДАРТИ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДА СИНЕРГОЕТИКА

• приоритет КАЧЕСТВОТО в процеса на обучение
(ориентация на обучението съгласано КАЧЕСТВОТО на получените от нас знания, навици и настройки в енергията)


• задължително е наличието на системни интензивни сеанси за изчистване и изследване на всички жизнено важни аспекти на ученика – здраве, енергийно изчистване, освобождаване на съзнанието от блокажи, изобилие и неговата проява в живота, хармонизация на отношенията, разакриване на неговият потенциал и самореализация,  откриване на своя път и приемане на себеси – инициации в енергиите


• индивидуален подход


• отговорност за самият процес на обучение

• приоритет ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ и ПОРЯДЪЧНОСТ в отношенията с учениците и колегите

• приоритет в обучението за раскриване на собственият дар и потенциал на ученика, и откриване на себе си, своя личностен ръст, и освобождаване на наложените догми  


• приоритет за професионален ръст на ученика


• поддръжка и съпрождане на ученика по време на целия процес на обучение

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ: които се решават в процеса на обучение по метода СинергоЕтика, в съотвествие със Качествените стандарти в подготовката на професионални Енергети.


1. В процеса на това обучение Учениците получават набор от необходими качества за своята реализация на професионално ниво като Енергети.

2. В процеса на обучението учениците получават пълни и системни знания и навици за работа по метода СинергоЕтика.


3. В процеса на обучението учениците усвояват специалността на новото време «Енергет“ на професионално ниво, но и израстват като личности, усъвършенстват се и откриват себе си в дълбочина, откриват своя път за реализация.

 
4. В процеса на обучението Учениците формират основно разбиране за приоритета на качествата и дълбочината на знанията и работата по метода СинергоЕтика, както и личната им отговорност за това.


5. В процеса на това обучение Учениците формират важни нравствени критерии, порядъчност и взаимоуважение с хората.

6. В процеса на обучение Учениците се освобождават от ограниченията на съзнанието и мисълта – формират навици и креативност, нестандартни решения.


7. В процеса на обучението Учените получават уникална възможност наред с инициациите в енергиите от СинергоЕтиката, системно, мощно и многопланово да изчистят своето съзнание, енергетика и жизнено пространство и да изследват всички важни аспекти от живота си – здраве, енергийно изчистване, което спомага за оздравяване на физическото тяло, освобождаване от блокажи на съзнанието, изобилие и неговото проявление в живота, хармонизация на отношенията и самореализация, откриване на своя път, приемане на себе си, за което безусловно спомагат честоти и качествените настройки в енергиите. Всичко това позволява полученият опит да бъде ефективно трансформиран и транслиран в работата с други хора.


С уважением , Лидия Шартон - 
автор и основател на метода СинергоЕтика, Сакрална Етика, ПротоЕтика

гениален.png