Основен блок енергии на Твореца

ЕНЕРГИЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Тази енергия се явява непосредствена връзка на Човека с Бога и основно свързващо звено в блока на Твореца, Блок Ведически, блок Синергетика, блок Атлантически и всички други енергийни блокове дадени тук.

Енергията е високо вибрираща, многомерна.

Тя е мека, но с мощно действие.

Енергията може да се използва навсякъде, по всяко време и на всяко място.

Работи абсолютно за всичко /изцеление, изчистване, защита, реанимация, снемане на проклятия, снемане на магически въздействия, активация и разширение на съзнанието и прочие/. Работи на всички нива на битието – скрити и проявени, физически, психически, енергийни, кармични, в пространството, времето, съзнанието, подсъзнанието, на нивото на ДНК, активира всички позитивни програми, трансформира всичко в любов и светлина.

Енергия –ПОРТАЛ.

 

ЕНЕРГИЯ НА СЪЗИДАНИЕТО

Енергията на съзиданието е силата на възможностите и реалността.

Енергията е мощта, работи с Божественото начало на човека. Чиста безусловна любов.

Работи на всички нива.

Мощно чисти, защитава, изцелява здравето, ситуации, отношения, пространство, време и т.н.

Практически дава мигновена реализация, мощна трансформация на всеки опит в движеща сила за развитие, осъзнаване и успех. Духовен ръст и осъзнатост. Разширява съзнанието.

Мощно и бързо чисти от страхове, блокажи, „задръстване“ на всички нива на съзнанието. Създава нова реалност.

Много мощна кармична трансформация по време на практикуването.

Изпълва със съзидателна сила, хармония и любов всичко, до което се докосва, изпълва със жизнена активност, открива нови възможности и нови пътища.

При работа с енергията е нужно да се помни за кармичните уроци.

Важно – НЕ ВРЕДИ!!!

 

ЕНЕРГИЯ ИЛА-ХА

Енергия ИЛА-ХА е една от съставляващите блока на Твореца, явява се сила пробуждаща Божественият Аз в човека.

Активиране на Божествената искра.

Пробуждане на живота. Енергията е мощна и въпреки, че е мека работи абсолютно на всички нива и при всякакви случаи. Открива се винаги, навсякъде, при всякакви ситуации, със всякакви енергии, при всякакви практики. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

Енергията прави мигновено преход на качествено ниво, нежно издърпва. Изменя и активира ДНК и нейната структура.

Дава практически мигновена трансформация.

Мощно изтегля всички стари и негативни влияния и енергии, дълбока депресия, носи хармония, любов, пробужда проявата на  по-добри качества на индивида, състрадателност, равновесие, ясно разбиране за това, че сте дете на Бога.

Спомага за осъществяване на прехода от неосъзнато състояние в осъзнато, пробужда за живот, желание да живееш.

Работи на всички нива.

Мощно чисти, защитава, изцелява, зарежда.

 

ИННАСАТИУМ

Енергия от блок на Твореца – тази енергия е всичко – Проявено и Непроявено.

Енергията окрилява, работи много меко и същевременно дълбоко. Работи на ниво ДНК, и потапя във времето и пространството. Ако казваме, че в първият на Синергоетиката има енергии, работещи с родовите моменти, то с тази енергия тези моменти се трансформират крайно меко. Енергията е всичко Божествено на  дълбоко ниво. Тя буквално пробужда в нас такива ангелски моменти, открива чакрите не само от първа до седма в рамките на физическото тяло, но и много по-нагоре. Може да се отбележи, че този поток на Битието, поток-енергия, която отразява всичко – проявено и непроявено в това число, чиято функция е именно обединението, свързващото звено между проявеното и непроявеното, между явното и неявното, между пространствените варианти и пространствените въплъщения, проявените варианти.

Енергията работи много меко и изцеляващо.

Тя буквално претворява Божественото творение в Живот.

Меко хармонизира, и проявява божествената природа на мъжкото и женското.

Нейната мощ се проявява много меко, без болка и натиск.

Успокоява, установява вътрешният диалог, много добре чисти менталното поле, ефирното поле, астрала.

Трансформира кармичните моменти и опит чрез осъзнаване. Дава защита. Защита именно чрез вярата, вярата в това, че всичко е Волята на Бога.

Това е състояние на доверие.

Повишава съзнанието, доверието, вярата, вярата в себе си и в Твореца, както и в човека, способен да носи отговорност, да проявява високо съзнание.

Иннасатиум пробужда в човека Божественото Съзнание, но и потапя в състояние на Божественост.

Това Божествено Аз в човека се разграничава от каквито и да е постъпки, провокирани и рефлексни.

Това е най-вече самият човек.

Разтворил се в това състояние, усеща себе си като Божествено творение.

Не просто марионетка попаднала в случайни обстоятелства, а съставна част от божественото звено. Тази енергия  работи чрез сърцето, открива чакрите, изчиства. Чакрите работят, именно разкривайки любовта чрез сърцето.

Освобождаване от страховете.

Тази енергия позволя да останете във вибрацията на любовта и разбирането на Божествения замисъл.

Много добре работи за хармония в отношенията.

Помага да се преодолеят ограниченията и ясно да видим истината за всичко, да следваме целта си, и живеем смислен живот.

 

 

МАРРИОН

Енергия на Творящата мисъл.

Енергията усилва съзидателната сила на Мисълта.

Моментално, мигновено, концентрирано творение на Мисълта. Необходим е строг контрол на процеса на образуване на мисълта и мисловното творение.

Трябва да се работи много внимателно с тази енергия!!! Ако чувствате, че не сте готови – не откривайте!

 

ЖИВОТВОРЯЩА ЕНЕРГИЯ

Енергията, завършва блока енергия на Твореца и открива блок Ведически енергия, и се явява свързващо звено между тях.

Енергията е древна, мощна, безкрайна трансформация. Работи базово на всички нива – физическо, енергийно, кармично, генетическо, съзнание, психическо, ситуативно.

Работи за изцеление от всякакви заболявания.

Добре работи  за възстановяване на жизнено важните органи, възстановява интелекта, заболяванията на мозъка.

Добре чисти на ментално ниво, освобождава от страхове, обиди, ограничения.

Добре работи за изчистване на пространството, как вътре, така и вън от нас.

Енергията пробужда непреодолимо желание да живееш, заставя те да се бориш за живота.  Буди осъзнат човек.

Разкрива свърхспособностите.

Мощно работи за освобождаване от същности и чужда намеса.