Курсовете през октомври 2020 г.

9448303.jpg

БЛОК НА ТВОРЕЦА + ПЪРВИ ПЛАСТ СИНЕРГОЕТИКА

Начало: 18.09.2021 г.

ВТОРИ ПЛАСТ "УНИВЕРСУМ"

Начало: 21.09.2021 г.

КУРС "РЕАЛНОСТ ИЗОБИЛИЕ"

Начало: 12.09.2021 г.

КУРС "КОРЕКЦИЯ НА СЪДБАТА"

Начало: всяко 21 число на месеца

Освен посочените дати за групово обучение,

може да се запишете за индивидуално обучение във време удобно за вас!!

Обучението, което предлагаме е в ЦЯЛОСТНАТА система СИНЕРГОЕТИКА! /всички пластове и нива/

Вашите въпроси относно курсовете отправяйте от ТУК:

синергоетика.jpg