Генезис

Хилядолетната история на принципа на естествения порядък - синергия на Бога с човека. СинергоГенезис означава зараждане и съвместно взаимодействие на различни потенции или видове енергия в цялостно действие. Процесите на разрушение и съзидание, на деградация и еволюция във Вселената имат обективен характер.

Процесите на съзидание имат единен алгоритъм, независимо от природата на системите, които я осъществяват.

СинергоГенезис изрязява колективното издигане на нашият Дух, геометрията на Душата и Божественият Дизайн. Присъединяване към Върховният източнис на колективното съзнание. Вечната Мъдрост ни разкрива сътворението.

Представяме ви нашият нов курс  "СинергоГенезис"

Предстоящо обучение в Плевен и Стара Загора.

За информация и записване