dcd8207d981007139c6c7bd78fb817a9.jpg

ЕНЕРГИЙ ЗА РАБОТА СЪС СЪЗНАНИЕТО И ПОДСЪЗНАНИЕТО,

С ПРОБЛЕМИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДУШАТА И ПСИХИКАТА НА ЧОВЕКА

Фла-Енара,енергия която вдохновява ,развива  творчеството, озарява с нови идеи. Пулсираща мощна плазмена енергия с ярко-оранжев цвят. Мощно чисти от същности, депресивни състояния, съмнения, страхове и трансформацията им в енергия на развитието. Хармонизира, работи за хармонични отношения между хората, в колектива, семейството. Чисти помощения. Дава познание за себе си.

 

Ай-Рама,енергия за  трансформация на страховете  и блокажите): Планетарна, спиралобразная, мощная енергия, освобождава от явни и скрити страхове, комплекси, душевнитравми чрез осъзнаване причините и техният источник. Не решават проблемите на пациента, но позволяват да се разберат причините за страха, и по този начин да се освободи. Може да бъде провокирани ситуации, за да се случи това, както и евентуално краткосрочна емоционалана нестабилност. Важна е готовността на човека да се освободи от своите страхове.  Дава защита. Изтласква от подсъзнанието болката от минали въплъщения, за да бъде преживяна и освободена.

 

Родосвет,канал за разкриване на свърхспособности и връзка с Родад. Невероятно ярък, огнен, многостепенен поток, образуващ корона около главата, предизвиква усещане на топлина в костния мозък. Необходимо е има ясно разбиране защо активираме енергията. Изцелява разума, структурата на главният мозък, мощно активира съзнанието, пробужда свърхспособностите (яснознание, ясносчуване, ясночуво), активира талантите, повдига нивото на осъзнаване. Чисти пространството, мислите и т.н.

 

Миа-Трон,  енергия за лечение на зависимости. Ударен планетарен канал в синьо-виолетов пламък. Мощно средство за изцеление от алкохолизъм, наркомания, пушене и др.зависимости. Променя програмата за саморазрушение в програма ЖИВОТ.  След работа е необходимо да изпълним организма с енергията на любов, чрез друг канал.  Желателно наблюдение от лекар., заради евентуалните срировете и отвръщението от алкохола, пушенето и др. При работа с канал е ВАЖНО желанието на пациента да бъде излекуван. Канал убиец на същности.

 

Ясона, енергия за работа с спихологически и психически разстройства. Енергия – Божествена Благодат, пулсираща. Изцелява душевни травми, стрес, депресии, изпълва живота с енергия.  Разрушаващото трансформира в съзидаващо. Спомага за възстановяването структурата на главният мозък. Работи с ясното разбиране на пациента, че иска да се промени.  Задава съвършенно други ритми на могъка, биоритми.

 

Фийерия, енергия Възраждане. Енергия пробуждаща Божествената искра в човека, предизвикваща подема на Духа. Акцентирано работи при фиическа и душевна умора, трансформира безжизненоста в движение.  Работи с кармичните проблеми. В едно енергията ЖИВА и Творец възраждат за живот.

 

Елохим, канал, способен да спре насилие и война.  Канал на Бога. Междугалактическа енергия-взрив, в която са заключени едновременно тъмнината и светлината, любовта и мъдростта, божественото и антибожественото. Разкрива ясното разбиране, че не бива да се променя БОЖИЯТ ЗАМИСЪЛ. Важно е да се приема отговорност, закона за причината и следствието!! Може да се използва в едно с енергията АУМ (Диалог с Бога). Много мощно работи в целителните практики при всички заболявания.

 

Инале, енергията работи против не угодните на Бога събития. Спиралната вълна погосява негативните влияния, събития /войни, агресия, алчности и др./ Важно е да слушата канала по време на работа, ако не тече енергията, значи не бива да се променя нищо. Работи мощно за защита, трансформира времето и пространството, трансформира целия опит в енергия на Любовта и Разавитието.

 

 

 

ЕНЕРГИЙ ЗА РАБОТА СЪС ЖИЗНЕНОТО ПРОСТРАНСТВО

Торес, Канал за активация на  позитивните програми,  Развитие и Движение напред. Енергията е с акцент на активация на позитивните програми в живота, преработва едновременно всичко и във всички аспекти. Мощно чисти, трансформира, отстранява всичко пречещо на развитието. Действа меко, но мощно. Работи съвместно с канал за трансформация на времето и пространството. Действа на ниво съзнание, ДНК, матрица на човека, във времето и пространството.

 

Эллой, енергия на Божественото изобилие. Мощен, пронизващ всичко плазмен поток със златисто-бял огнен цвят.  Енергията дава материално и духовно благополучие, изобилие във всички проявления на Душата и Духа. Чисти от всичко пречещо, застояващо, активира позитивните програми, работи на вскички нива на битието. Разширява съзнанието. Дава реализация в социума. Преди сеанс пригответе афиримация, обезателно без частицата „не“, в настояще време и по време на сеанса я повтаряйте.  Подгответе да се разделите със своите блокажи и закляния, които ще бъдат прекратени с енергията на изобилието.

 

Илли-Хон, енергия на материалния достатък. Планетарен канал, носещ ярко-оранжева огнено плазмена енергия. Успокоява, дава увереност в себе си чрез разкриване на изходи от различни ситуации, заставяте да вървиш напред, извеждате от състояние на бездействие.  Отваня нови пътища, врати, дава помощ в самореализацията.  Мощно работи не само за изобилие, но и с акцент на материалното изобилие. Илли-Хон добре работи с Духовните водачи на всеки човек. Особенно ефективно работи съчетан с енергията Еллой.

 

Святоч, енергия на семейния съюз. Работи за привличане в живота на хармонични семейни отношения, изчистване на рода. Работи с ведическите Богове. Може да работи самостоятелно или в едно със СъТворение. При условие, че е налице желанието на самият човек запромяна, активира семейните програми за любов.

 

Ала-Триом, енергия на Безусловната Любв, Суперлюбов.  Енергията изцелява душата, тялото и отношенията със света посредством Любовта на Твореца, носеща огромна целителна сила. Съчетава в себе си енергията на Ангелите, Твореца, Божествената Любов. Енергия – светлина на сърцето на Твореца. Работи на всички нива – отношения, мощно изчиства тежки заболявания, трансформира, омекчава сърцето, работи за хармонични отношения в себейството, дарява привлекателност. ВАЖНО: Използвайте само с благи цели и помисли. В противен случай разочарованието ще бъде голямо.

 

Эном, канал за работа с вътрешното и външното пространство на човека. Сънастройва, хармонизира вътрешното и външното пространство на човека, дава възможност да управлявате пространството и го изпълнете със своите потребности. Показател, че искането ти е чуто –е чувството за изпълване на душата с любов.  Работи абсолютно на всички нива – време, светове, реалности. Мощно чисти и сънастройва на още по-чис прием на информация отвън, когато това ви е необходимо.  Изпълва с енергията на Любовта. Отлично работи в едно с енергиите СъЗидание, Со-Етана, Делериум, Аллериум, Диалог с Бога.

 

О-Арон, енергия за исцеление на  пространството. Бяво-плазмен огън, чисти пространството от същности, хармонизира, внася в него любов. Трансформира енергосъщности,зарежда с чиста, целебна енергия на съзиданието, гони всичко ненужно. Работи с аномалните геопатогенни зони.

 

Ваена, енергия за работа с пространството. Многопланова енергия с мащабно действие, която работи на абсолютно всички нива и за абсолютно всичко. Ключ към съзиданието. Акцент за работа с пространството на огромни разстояния, в големи мащаби.

 

Доспехи Бога. Защитен канал – енергиен удар. Работете с него много внимателно!!! Прозрачна,  квантово-плазмена, невероятно концентрирана, вълнова енергия. Дава защита и концентрация. При сълна концентрация може да  повдигне предмети или да нанесе удар, който да бъде физически видим. Стабилизира емоционалният фон, дарява милосърдие и прошка, снема блокажите. Гони същности.

 

Пу-Елио, канал – Ангел-хранитель. Междугалактическа сребриста енергия, формираща мощна защита от външни видими и скрити въздействия. Прави адепна непроницаем за енерго-удари, внася любов и хармония, спокойствие и концентрация. Отваря се автоматически при признаци на опасност за адепта.

 

Флаэна, енергия-убийца на сущности. Работи със същности на всички нива и със всякаква сложност. Работи в едно с канал Пу-Елио.

 

Со-Етана, канал за създаване на благи събития. Междугалактическа енергия-взрив Бог-Съзидание, движи се с немислима скорост. Съзидава всичко, което е добро. Работи само тогава, когато има ясна информация за това, какво да прави. Карадинално променя живота на човека, дава зрялост, разбиране за света, носи мъдрост и знаниня.