Трети Пласт в СинергоЕтиката

УНИВЕРСУМ

жива_edited.jpg

Трети пласт на СинергоЕтика се нарича УНИВЕРСУМ и съдържа следните блокове енергии:

БЛОК НА ЕНЕРГИИТЕ, АКЦЕНТИРАНИ ВЪРХУ ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА НАЙ-ТЕЖКИТЕ КАРМИЧНИ,

ИЛИ ОБУСЛОВЕНИ ОТ РОДОВИ ПРОГРАМИ, НЕДЪЗИ

 

ВИ-ДАР-МЕЙ (ВИ-АРД-НЕЯ – втори аспект. Енергия за работа с костната система): Енергията идва в 2 потока. Състояние за лекуване на дискови хернии; лекуване на гръбначния стълб (+ съпътстващите го органи), на междупрешленна невралгия.

Потоците уплътняват енергетиката на човека, запълвайки и изравнявайки полетата, образуват 2-ро защитно поле, което изцелява отвътре, излъчвайки светлина навън. Енергията запълва цялата структура от костни тъкани на гръбначния стълб и прилягащите към него органи, изпълва с жизнена енергия, структурира меките тъкани, изцелява основата на врата, органите на малкия таз, съответно изравнявайки работата на краката.

Мета-Хил-СиоН / МЕТАЛ-ХИ-СИОМ (Метал-Хи-Си-Он-На) (Енергия за изцеляване на онкологични заболявания): Работи на клетъчно ниво. Усещане на любов и радост пронизва всяка клетка на организма, светлинното и физическо тела. Работи едновременно отгоре и отдолу, като топла/студена вълна и мек звуков взрив. Носи свръхестествено оздравяване на целия организъм с анестезиращ ефект. При потапяне в енергията се извършва спиране във времето в контекста на дадения човек. Носи яснота и дълбочина на мислите, филтрира всичко ненужно, трансформирайки го в любов. Препрограмира живота за съзидание, изтласква в процеса на осъзнатото творчество, задава програма за съзидание. На ниво карма носи бързо осъзнаване и отработка.

Блок енергии, работещи с техниката, като проявен свят на различните аспекти на енергията

 

Техно-Трон.

Състояние за работа с техника. Енергия, оздравяваща техниката в най-широкия смисъл – автомобил, часовник, битова техника и др. Това е състояние, позволяващо да се поддържа техниката в работоспособно състояние. Това Състояние е меко, заземено (акцент върху заземяването – като свързващо звено между това, което човекът е способен да сътвори във въплътен вид, като пример, в самата тази техника.). Състоянието позволява да се управлява работата на изкуствени, сътворени от човешка ръка вещи – позволява да се придобиват знания за техническите моменти, дава усещане за техниката като продължение на самия себе си, да се разбере как се управлява техниката и да се придобие способността да се управлява нейното Его с мисълта. Състоянието създава около техниката "защитна" обвивка, която удължава живота на техниката, регулира работата на техниката, ще възстановява малките неизправности.

БЛОК ЕНЕРГИИ, РАЗШИРЯВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕКА

(Блок "Скрижали на съдбата")

 

ИН-СЕЙТУМ-СЕН-Ли-ОМ ( Състояние на прозрение + Състояние на активиране на клетките и процесите в главния мозък:От пласта на Единния. Два аспекта на единно многослойно Състояние, сдвоени Състояния-Енергии. Състояние на Божествена искра, на прозрение, на гениалност и вдъхновение. Енергия - точка на съприкосновение на времена и реалности, на възможности и пространства. Влиза едновременно отгоре и отдолу, избухва като светкавица и се проявява повече на физическо ниво. От една страна пробужда, възстановява интелектуалната съставяща, дава вдъхновение и озарение, разкрива творческия потенциал и скритите резерви. От друга, работи за оздравяването на всички заболявания на мозъка от най-простите до най-сложните, включително и онкологични.

СЪСТОЯНИЕ НА УНИВЕРСУМ - В процеса на прехода болестите се трансформират и усъвършенстват заедно с хората. Това е Енергия-състояние от ново поколения. 

Изцелява всякакви заболявания с каквато и да е тежест, етимология и давност, започвайки от простудните и алергичните и завършвайки с онкологичните, СПИН, левкози, генетични мутации (олигофрения…), епидемии и т. н. За тази Енергия всички болести са равни. Изцелява на всяко ниво, започвайки от клетъчното и до нивото на Духа. Трансформира проклятия с всякаква давност и интензивност, зомбиране, работи с най-страшните видове магия (вуду…), мощен Екзорсизъм (работа-трансформация на същности и демони с всякаква сила).

Вторият аспект: мощно работи със заболявания на психиката и техните причини. Дава много силна защита срещу всякакъв род програмирания на психиката на човека и всякакъв род привързвания (равно на действието на Санакрион в аспект трансформация на нападателя). Отваря сърцето, води до осъзнаване на същността на "Суровата любов", тъй като зад изглеждащата от гледна точка на човека суровост се крие огромна дълбока любов. Внася в живота Божествения промисъл, изцелява Душата и съдбата на човека, позволявайки му за кратък период максимално плодотворно да измине пътя на развитие и усъвършенстване с минимални загуби и с голямо разкриване на вътрешния потенциал. Влияе на събития (съзидателна сила), изцелява всякакви отношения, в включително с противоположния пол. Дава мощна защита, изравнява енергийното поле на човека, напълвайки го с Божествени потоци. При мощната защита се запазва пълноценното взаимодействие с околния свят, изживяване на Всичко в пълен обем в плана на емоциите и чувствата.

Състояние на Вдъхновение - Дава откритост на възприемането и повишава нивото на емпатията, потапя в безкраен енергиен екстаз. Пробужда по-дълбоко и по-тънко свръхчувстване и световъзприемане. Позволява да се видят допълнителни възможност, да се види реалната картина на света, акцентирайки за себе си позитивните страни на реалността. Всеки събитие може стане източник на вдъхновение и мотив за действие, на творчески поток и полет. Извършва се мигновено раждане на множество идеи, изчистване и запълване на менталното поле, а паралелно и на физическото поле. Може да се работи комплексно с всички други енергии. Добре работи със заболявания на главния мозък, особено с тази част от него, която отговаря за емоционалния фон, за образността, за умението да се мисли не толкова логично, колкото творчески. В този поток чакрите могат да се отварят безкрайно, да се извършва безкрайна наработка на все нови и нови тела, които хармонично се вграждат във вече съществуващите тела на човека. При това Енергетиката мощно се изчиства, отстраняват се всякакви магически въздействия. Може да се работи за изграждане на хранилища на информация от отмрели клетки на мозъка: потенциалът за запис на информация ще започне да се увеличава. Увеличава се бързината на реакциите, активират се алфа и бета ритмите на главния мозък и т. н. Повишават се и се реализират екстрасензорните способността, повишават се нивото на интелекта и на осъзнатостта, настъпва дълбоко разбиране за отговорността и за нейното признаване и приемане.

Състояние на Свобода, Разтваряне (Блок "Скрижали на съдбата"): Енергия на оздравяване на контрактите на Душата и на измененията на съдбите на хората. Обратен път след отваряне на това състояние няма. Единство на светлината и тъмнината; творение в чист вид; подобна е на енергията на Хаоса, от която лъха любов. Два потока си взаимодействат един с друг (на светлината и на тъмнината). При отварянето се извършва мигновена интеграция, мигновена трансформация на нивото на Душата, клетките, енергетика. Състоянието е тежко като усещане, притиска към земята. Пробужда чувство за отговорност за всяка мисъл, максимално отваря сърцето, мигновено трансформира ума в осъзнатост. Осигурява плътно взаимодействие на сърцето и разума, максимално изчиства пространството и натрупания опит, носи оздравяване на нивото на физическото тяло, но бавно, тъй като действието основно влияе на енергетиката и след това от нея се разпространява в организма. В него може да се творят чудеса: може да се клонират, да се отглеждат органи, докъдето стигат фантазията и вярата. Коригира контрактите на Душата в рамките на позволеното, действа на нивото на Духа. Хармонизира всякакъв род отношения, изцелява най-близкото обкръжение на принципа на верижната реакция. Работи много плътно върху всички кармични взаимовръзки, изцелява родовите програми и сценарии, дава осъзнаване на причините (физическият опит не е задължителен, освен в много тежки случаи). Изцелява болестите на новото време (не е задължително да се знае етиологията на заболяването, енергията сама ще сработва активно и автоматично).

Състояние на ИЗОБИЛИЕТО (първоначалното наименование ИнстайЛе - не е съвсем коректно - то е за тези, които помнят тази енергия в нейния вариант ИНСТАЙЛЕ): Дава възможност за управление на паричните потоци (Състоянието не е от нискочестотните, не е кармична клопка). Състояние-портал за настройване на финансовото благополучие. Осигурява кармично изчистване на дълговете във финансов план, премахва настройки, прорабатва дълбоките слоеве на подсъзнанието, свързани с финансовия свят, отваря нови възможности (подработки...), увеличава стремежа към благополучие и към хармонично състояние на благоденствие. Не води към изкривяване нито към едната, нито към другата страна. Изравнява работата на енергийното поле, изгражда връзка с Божественото, развива интелекта, структурира аурата на човека. Благоденствието е било дадено на човека изначално, но ние сме възпитани с определени ограничаващи настройки и програми. Неутрализира работата на неправилно формирани настройки на начина на живот. Дава осъзнаването, че трудът трябва да се заплаща. Работи и за семейства ни, и за жизненото ни пространство като цяло. Изчиства рода, започвайки от началото му и от прародителите. Дава прекрасно виждане, интуиция, помага за максимална реализация.

Състояние на ПРАИЗТОЧНИЦИТЕ, Първоизточниците (Състояние на Единния): Изгражда равновесие в енергетиката, чакрите се построяват "по полиците". Енергията започва да циркулира в идеално състояние. Привежда застойните енергии в движение. Работи предимно с меките и течните тъкани. Гръбначният стълб и всеки орган се преглеждат клетка по клетка. Работи с най-сложните заболявания (алергиите, онкологичните, левкозите…). Работи на генетично ниво, на ниво ДНК (в това число и на нашите предци). Пробужда родовите знания и сила, интегрирайки ги с първоизточниците. Подтиква натрупаните сили да се реализират, трансформира кармичния опит в развитие. В състоянието е заложено състоянието на отвореното сърце. Мигновено се закърпват енергийните дупки, изгражда се защита, работи се с всякакъв род паразити. Пробужда аспектите на мъжкото и женското начало, дава усещането за женска привлекателност. Осигурява възможност да се запази или създаде семейство, да се пробуди любов и вяра в себе си, да се трансформират отношенията в отношения от по-висш план за да се достигне до хармоничен съюз на нивото на душата.

БЛОК НА ЕНЕРГИИТЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ НИ СВЕТОВЕ

 

Прайм-Ки-ДорА (ПрайМ-Ки-ДорУм  и  Прайм-Ки-Дор): Основният аспект на енергията е ЗАЩИТА и оздравяване. Мощно работи за всякакъв род защита. Тази енергия няма аналози в наше време. Основата са енергии извън нашето време и полето на Земята, друго проявление на живота на други Светове, призвани да ни Охраняват и опазват. Мощна енергия-състояние - работи за оздравяване вътре себе си, тоест за оздравяване на полето на адепта, използващ тази енергия, и за защита от външни нападения - мигновено ги трансформира в светлина и любов. За атакуващите ще работи безжалостно, заставяйки ги да разберат причините, довели ги до това действие и принуждавайки ги да определят своя избор. Работи безкрайно дълго. След като вече е отворена, Енергията създава жив щит около адепта. Мощно работи със същности от всякакъв вид и ниво. Тя е Енергия-състояние, създаваща ПОКРИВАЛО и предпазен кръг не само около енергийното поле на човека, но и около цялото негово жизнено пространство, на всички нива на проявеното и непроявеното битие. Енергията работи трансформиращо от четвъртата чакра на човека, понеже това е основното проявление на живота във всички въплъщения и във всички времена.

ПРАЙ-МA - Енергия-състояние-матрица  Прайм-Ма

Характеристики на енергията: Състоянието е меко, и в същото време – мощно, завихрящо пространството. Това е състояние-матрица на свръхчовека. Енергията внася вълшебство в живота, преобразува всичко наоколо. 

Действие на енергията върху енергийното поле на човека: изпълва го със свръх-възможности, със свръх-мощности, буквално го прави свръхчовек. Събира в едно цяло физическо тяло от първата до седмата чакра и по-високо - пронизва с огън-плазма! Работата на енергията се издига във висините, като отварящ се купол над човека, който отваря поток за това светло пространство – и то пронизва буквално всяка клетка на тялото, изпълва и запълва.

С енергийните тела работи удивително – като вихър, работещ отдолу, отгоре, и от всички страни едновременно!

СЪСТОЯНИЕ НА ВЪЛШЕБСТВО (ПРЕОБРАЖЕНИЕ): Енергията на Преображението и Вълшебството - това дори не е енергия – това е цял свят! Свят много топъл, много земен. В него има много елфи, в него съществува всичко! Оказва се, че вълшебството е цяла реалност на нашата, и не само на нашата планета! Този свят на реалното вълшебство действително съществува! Това е състояние за отварянето на нови възможности, на нови пътища, които ние по-рано не сме виждали. Състоянието е хармонизиращо, носещо радост, съединяващо разума с вярата в чудеса и с вярата в себе си, с вярата в Бога и с вярата във вълшебството. Това е състояние на пребиваване във вдъхновено детско състояние. То ни позволява - като деца - да присъстваме в света на вълшебството!

БЛОК ЕНЕРГИИ - МАТРИЦИ

Алатриом  (Матрица на Изобилието): Състояние-матрица на Изобилието във всички сфери и на всички нива. Енергия, променяща хода на съдбата, коригираща матрицата. Вгражда се в матрицата и постепенно променя историята и пространството на човека. Работи непрекъснато. Лепкава, с плътна структура, с блатисто-зелен цвят. Процесът на измененията е необратим. Изчиства всичко в жизненото пространство на човека. Тя е не толкова енергия, колкото знание и умение на Висшите светове. Усеща се непрекъснато. При всякакви жизнени обстоятелства вселява увереност в изобилието. При наличието на дадената структура човек разрешава на себе си да бъде изобилен при всякаква кармична задача и всякакви начални условия на живот. Освен изчистване на пространството, носи в себе си мощно изчистване на енергетиката на човека.

Илле-Ум... (Състояние - Матрица) : Състоянието-Матрица, работеща и поддържаща Матрицата и нейния строеж. Механизъм на Матрицата. Какво дава на хората? Мощно изчистване на енергетиката, изравняване на полетата на човека, синхронизирането му с Матрицата. Това състояние осигурява маневриране в границите на Матрицата, възможност за смяна на договора на Душата на висше ниво, проработка на всички чакри, физическо оздравяване, изчистване на менталното поле на човека, освобождаване в кармичен план - може всичко да се изживее с осъзнаване. То е начин за придвижване по Матрицата, осигурява невероятна защита, привежда в равновесие - не променя хода на събитията, но дава на човека ОСЪЗНАТОСТ и ОТГОВОРНОСТ и разбиране на неговите мисли и постъпки.

Ви-АР-Ум състояние - матрица: Нова енергия на ангела Ви-Ар-Ум…. Това е Дух извън и над всички йерархии. Същността му е в това, че чрез него е дошло състояние във вид на матрица, която се вписва в енергийните тела. Необичайно мощно изчиства енергийния план от същности. Изчиства и по договореност, и тогава, когато е необходимо, просто с изчистване и освобождаване от всички нечистотии, от всичко, прилепнало отгоре, тоест освобождавайки Душата такава каквато е, напълно, пред Бога. И прави това с разрешението на висшите аспекти на нашата на Душа, на нашия Дух за тази работа, за тези действия. Това е основната същност на тази енергия, на енергията-състояние, на енергията-матрица Ви-Ар-Ум. Оздравяване, осъзнаване, освобождаване, освобождаване от всичко, което ни ограничава, освобождаването от това, което условно казано ни пречи, с дълбока проработка на тези моменти и с осъзнаване на тези моменти. И това осъзнаване образно казано, е като редица, то влиза в главата с дълбок чист-чист поток Светлина.

БЛОК НА ЕНЕРГИИТЕ,
АКЦЕНТНО РАБОТЕЩИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА СЪДБАТА

 

Инселтум-Дер-А-Вирум: Това е не енергия, а отделен огромен пласт. Той е много наситен и никак не е близък до Земята. Много високочестотен. Мощен, но при това едновременно мек и нежен. В него има много отделни енергийни аспекти и отделни енергии, които работят, допълвайки се взаимно. Затова няма смисъл да се разглеждат поотделно. Това е цял пласт енергии, цяло състояние. Това състояние разкрива свръхспособностите на човека. В него може да се изцеляват отношения, физически недъзи, недъзи на Душата, психически заболявания. Може да се работи с безсъзнателното, със съзнателното, с потиснатите страхове - безкрайна вариация. Тоест, работата с енергията е в съответствие с принципа "където искаш, там я насочи и работи с нея". Тя ще работи за всичко - универсална енергия.  Състоянието осигурява удивителна защита. Мигновено се отсичат всякакви обвързвания и опити за включване в енергетиката на човека. Мигновено се възстановява енергетиката. Изтичането на енергия мигновено се закърпва, енергията става цялостна. Магическите въздействия мигновено се връщат към автора. Този пласт енергии не оставя избор. Прави всичко сам. Първоначално работи предупреждаващо по отношение на агресорите. Кара ги да осъзнаят, че не трябва да се постъпва така. И ако след това последва някакво действие от страна на агресора, то магическите действия, дори мислите, имащи за цел да нанесат вреда, дори опитите да се помисли или направи нещо, се превръщат в такава разрушаваща сила и вълна за самите автори, че просто е жалко за тях.

Енергия И-Ма-Най-Ел-Ле (И-Ма-Ни-Ел-Ле): 

Активизират се творческите процеси на сътворяването на свой собствен щастлив свят в съответствие с божествения замисъл. Спира вътрешния диалог, трансформира ума в мъдрост. Любовта се хармонизира и се допълва с мъдрост.

Енергията изчиства от сексуални отпечатъци, изцелява от сексуални отклонения.

Привлича се партньор, равен по отношение на състоянието на Душата. Енергия на привличането - създава условия за готовност да се срещне партньор, който е близък по дух, за да има разбиране и хармония, да се създават нови светове, нови реалности. Енергия на дуалността и намирането на себе си в противоположния аспект, за да се намери щастието тук и сега. Дава на Мъжа матрицата на Лидерството, а на жената – матрицата на Живота. Всичко заедно – това е Божествената цялост. Работи за възприемането на себе си както като мъж или като жена, от гледна точка на отговорностите и задълженията като Божествена същност. В съюз мъжът и жената се реализират и творят за благото на хората. 

Изчиства менталния, астралния и кармичния планове. Действа в кратък срок. Достатъчно е да има осъзнаване. Прерабатва родовите програми, родителските сценарии: "Не е задължително да се повтарят родителските схеми на живота. Може да се сътворяват свои и да бъдем щастливи". Енергията учи да се създава собствено хармонично състояние, собствен баланс на енергиите, учи да бъдеш самия себе си. Енергията дава синхронизиране и единение, освобождава от страхове, нерешителност и съмнения.

Енергия работи със същности. Добре работи за защита с прозрачност. Мигновено трансформира нападението.

Ней-Си-Майя

Състояние - енергия срещу психогенно и психотронно оръжие и психотроника. Много мощен поток. Преди всичко, работи чрез 7, 6 и 5 чакри. В действителност потокът работи със значително по-високи чакри, но на физическо ниво засяга именно 5, 6 и 7 чакри. Влиза като тъмно-виолетова вълна и започва бавно да прониква в съзнанието, в психиката, буквално пронизвайки всяка клетка на мозъка и по-нататък тихичко се спуска надолу - кълбовиден светло-виолетов поток, приличащ на облак.

Ме-й-Та-Ом (Финансов енергиен поток (условно)) - печатна машина

Основната му задача е откриването на нови пътища за привличане на материално изобилие и управление на финансовите потоци в нашия земен свят. При това е трудно да не се оцени ролята на потока.

Той интегрира човека със земния живот, в социума, сред хората, а така също с финансовите схеми и сред взаимоотношенията на ниво финанси. Този поток дава на човека разбиране, проникновение, усещане, докосване, управление на материалните и на финансовите потоци (имат се предвид енергийните потоци). Сам по себе си е квинтесенция на материалните блага в света като проявеността им в живота. Потокът защищава, активира клетките на главния мозък, разширява интелекта, отглежда човека като личност на всички нива, отваря не само виждането с разума, но и виждането със сърцето. Чрез това в човека идва висша благодат и разбиране на божествената същност. Енергийният поток отстранява депресивните състояния, снема ги и ги трансформира в съзидателна движеща сила, преразпределя енергията. Всяко разрушителното начало в човека се трансформира в материални блага. Мощно работи с кармичните планове, с полетата на човека, помагайки му да ги осъзнае. Потокът настройва човека на вълната на изобилието. За всеки човек съществуват много варианти за развитие на събитията, като сценарии на живота. Потокът помага да се види благополучният, изпълнен с материални блага сценарий, не само като заместител на всичко, но и като благодатна сфера за усъвършенстване на човека.

БЛОК НА ЕНЕРГИИТЕ, РАБОТЕЩИ ЗА ДЪЛБОКО ПРОБУЖДАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА

 

Сей-Ми-А-Ра (състояние на смях): Свободата не винаги се постига чрез освобождаване от страховете. Често пътят към свободата минава през откриването на любов там, където я е нямало преди. Взаимодействайки един с друг, внасяте в живота други качества. Човек е роден с комплект качества от различен план и различен характер. Всичко това хармонично се съчетава. Човек без недостатъци е несъвършен. Ние привличаме това, което не ни достига. В състояние на смях, на освобождаване, на прощаване, на включване на жизнените сили, на включване на самия живот, Вселената се е сътворявала с хумор. Творецът се е смял като дете. Ако става дума за Твореца. Ако става дума за вечността, то само чувството за хумор уравновесява всички противоположни страни. Чувството за хумор е тази невидима граница, която отделя болното от смешното, доброто от негативното. И мигновено трансформира негативното в позитивно. Болката се трансформира в любов и светлина. Смехът - това е усмивка на Бога, смехът - това е божествената искра. И това е този инструмент, тази енергия, това състояние. В това състояние може да се лекуват най-тежките, най-безнадеждните болни, които се намират на смъртно легло, които сами са се отказали от живота си, които са били изоставени. Даденото състояние изважда от всяка жизнена ситуация ( социална или несоциална, на отношенията, личностна, междуличностна), от различни нивата и планове. Колкото и глобална да е ситуацията, тя може да изменя живота в глобалните моменти на един човек, както и в живота на много хора, и в целия социум. В тази енергия е съсредоточено абсолютно всичко. Това действително е искра Божия.

Мей-Си-На-Т-Ра (Мей-Си-На-Трея) 

(Енергия за работа с деца. Добре работи и с възрастни чрез изживяване на Детството

Енергията е много плътна, обгръщаща, като меко весело топче, което буквално засмуква в себе си. Изпълнена е с радост, с полет, със състояние на свобода от стереотипите, с веселие. Ефектът на практика е, че снема болката и зарежда с радост. Предизвиква дълбока релаксация и снемане на напрежението. Позволява да се концентрирате. Тя много добре активира интелекта на детето. Възстановява изгубените клетки на главния мозък, вследствие на органични поражения. В случай, когато органиката е силно повредена, ще сработва процес на заместване, тоест ако някаква област на мозъка е отмряла, ще се активира работата на други негови области. Това има смисъл не само в плана на интелекта, но и в поведенческия план, и в плана на възприемането и възпроизвеждането, на систематизацията на получаването на информация, изхождайки от това, че нашият мозък представлява огромно хранилище на информация (благодарение на което ние се развиваме, систематизираме и хронизираме информацията). Енергията помага за изграждането на тези връзки. Тя възстановява загубените интелектуални способности, както в областта на органиката, така и в областта на депресивните, стресови състояния или травми. Тя прави това глобално в прекия смисъл на думата. При това се включва всяка опашка на всеки неврон и всяка клетка на физическото тяло. В живота на детето се внася състояние на вдъхновение.

Мон-Сей-Ли-А-Ра

Енергия за пробуждането на чувства, активиране на емпатията и нейния растеж до Божественото нивото (енергия-състояние): 

Главен и основен акцент на това състояние са чувствата. Чувства от различни палитри, защото цялата история на човечеството е вписана в това състояние. Това не е просто пробуждане, а максимално развитие на чувствата, йерархия на чувствата от минималните към висшите. Към способността да чуеш и да видиш божественото във всеки ден, във всеки миг.

Може да се каже, че в тази енергия са съединени различни потоци – високи, ниски, потоци от земята, и дори потоците на етера. Състояние на безтегловност, твърдост, и при това - импулсивност. 

В тази енергия се пробуждат и чувството за добросъвестност. А съвестта е нашия главен ориентир, това, което по принцип ни определя като хора.

Изчиства и пробужда сърцето и 5-та, 6-та и 7-та чакри. Виждането се пробужда максимално – с максимална точност и с максимална острота на усещанията. При това дори не на ниво "Знам", защото това ниво се отнася повече към областта на осъзнатостта и е последно, а изначално, на ниво "Аз Чувствам", "Разбирам", "Аз доверявам", "Аз вярвам".

Добре работи в областта на белия дроб, гърлото и на органите, разположени в областта на 4-та и 5-та чакри. Много добре работи върху главата, очите, върху органите на чувствата – слуха, зрението, осезанието и върху кожата. Има козметичен ефект върху кожата. При това не лек, а доста сериозен, като една от сферите на външни прояви на чувствата, особено при жените. Мъжете съответно придобиват черти на харизматичност, мъжки, първородни черти. Ако няма разрешение от адепта, прилагащ енергията, то естествено това няма да се случи.

Матрица на възхода

Потокът е дълбок вихрообразен, спираловиден и динамичен, завърта като вълна, акцентно и много дълбоко работи с 5-та чакра. Прорабатва 3, 5, 6, 7 и 8 и по-високите чакри.

При това, той не е лишен от други свойства. Освен, че акцентно прорабатва 3, 5, 6, 7, 8 чакри, работи и с по-ниските чакри. Веднага се издига енергията кундалини. В този поток се срещат 2 низходящи потока – отдолу и отгоре, и се срещат в няколко точки на пресичане. Срещата е на нивата на 3 и 7 чакри. И по-нататък вървят в обединен поток около човека и се срещат на нивото на 5-та чакра. Многократно се срещат, многократно се преобразуват, трансформирайки се един друг. При това се извършва много мощно оздравяване на енергийното поле.

Веднага се изгражда мощна защита в режим на санакрион, тоест тя е в режим на очакване и поразява с любов. Ако агресорът е активен, тази защита прераства в нападение и отразява неговите отрицателни послания. Но при това потокът е безумно добър, изпълнен с любов, състрадателност и мъдрост. Издига точката на сборната точка на човека, независимо къде се намира тя в процеса на работа в потока. 

Дадената матрица помага на мъжете да възстановят детеродната си функция, а при жените възстановява репродуктивните им функции, прорабатвайки пресичането на всички въплъщения, всички пространствено-времеви преплитания в точката "тук и сега".

Максимално отваря сърцето и повишава нивото на емпатия.

Многопластова матрица, с много нива, в нея се освобождават страховете, съмненията и се разширява съзнанието. Максимално бързо, автоматично освобождава тези блокажи, които задържат (или са задържали) човека. При това не просто ги премахва, а трансформира всичко това в състояние на светлина, любов и съзидание - именно възход.

ВАЖНО: Тук са дадени характеристиките и предназначението на енергиите НАКРАТКО. В учебният материал, който всеки получава е пълният текст.