ПротоЕтика

ПРОТОЕТИКА – Прототипите са изходни кодове, които задействат процеси в нашия живот и цялата Вселена. Протоетика - тя работи лесно с тези моменти, но за това е необходимо да се включи човешкото съзнание и осъзнатост в тези процеси. Прототипите включват - сливане - интеграция с тях. Достатъчно е да влезем и да творим в тях - те активират нашето съзнание именно на нивото на първоначалния Божествен код на нашия Дух, нашата Душа, те активират тази сила на Живота и ПървоНачалното в нас в по-голяма степен - те ни пробуждат, за да можем на свой ред да пробудим будим естествено онези, които влизат в контакт с нас.

Протоетика е именно източникът на всичко - самото първоначално осъзнаване, от което се нуждаем за растеж и самореализация, и енергийният набор - като благодатна среда за предписване и настройване в нас на тези първоначални ключови дълбини на съзнанието и сливане с тях - тоест те и ние ставаме естествен единичен поток от живота - ние се стремим и вървим към това в процеса на нашето израстване и усъвършенстване и всички ние някога бяхме това - и сега Протоетиката ни позволява да станем тази цялост, да я запомним и преоткрием, както и СинергоЕтика и Сакралната Етика -  всеки те са инструменти – за осъзнаване на нашата първоначална същност и достигане на цялост.

СинергоЕтиката, Сакралната Етика, ПротоЕтиката ни позволяват да ускорим нашият духовен растеж многократно, но в същото време те не ни лишават от нашия опит и дълбочина на живот на осъзнаването - те работят много екологично!

ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ПРОТОТИПИ Е - да сте преминали обучение в Четирите нива на СинергоЕтиката и Сакралната Етика.