ВАЖНО

 

ВНИМАНИЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛИДИЯ ШАРТОН към всички СИНЕРГЕТИ!

 

„Всеки, който чувства съзвучие с това предложение, може в режим ДО ПОИСКВАНЕ да приеме от мен сесия за„ актуализиране на настройките на СинергоЕтиката и за възраждане  в себе си Божествеността и Единството с ПраИзточникът. “ Това решение идва в потока.

Работата в сеанса  е разбира се чрез осъзнаване !!

 

СПЕШНА ПОМОЩ ЗА СИНЕРГЕТИ !!  този сеанс, след първоначалното приемане на сеанса  от преминалите обучение в СинергоЕтиката ,  вие ще имате достъп до един изключителен и  неизчерпаемия ресурс. Направето това, само  когато това е съзвучно в сърцето ви.  Този ресурс се дава като  - „СПЕШНА ПОМОЩ“ за онези, които смятат, че се нуждаят от помощ при възстановяване на настройките на СинергоЕтиката в себе си, които се нуждаят от изчистване на  съзнанието. Това решавате вие.  Винаги може да се обърне към този ресурс и да приемете тази  сесия ДО ПОИСКВАНЕ с разбирането, че в удобно за вас време вие приемате тази  сесия за „актуализиране на настройките на СинергоЕтиката и за възраждане в себе си Божественото на ПраИзточника и Единство с него“ от Лидия Шартън. Условието за достъп до този ресурс е ЕДНО: вашето осъзнато решение и чистота на намерението! Ако ресурсът се използва за потребителски цели, този, който прилага  това намерение, ще страда (дори и да е неосъзнато) !! Важно е да запомните това !!

 

Много от вас, които имат студенти, вземете активно участие в предоставянето на тази информация на вашите студенти - може би това ще бъде екологично решение за тези, които се нуждаят от нея.

 

Много от нас имат  ученици от други училища и други магистри, които се нуждаят от него, но не смеят да го кажат или да се съмняват. Направете съобщение на вашите страници и поставете портала. Това ще помогне негласно и екологично на тези, които се нуждаят от това!

 

Използвайте  ТОЗИ квазар като портал. "

 

                                                                                                                                                                        Имате въпроси? Пишете те!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Автор на метода на СинергоЕтика е Лидия Шартън.

ВИЖТЕ ПУБЛИКАЦАИЯТА В ОРИГИНАЛ:

Друзья, доброго времени!

ВНИМАНИЕ! ОБРАЩЕНИЕ Лидии Шартон ко всем СИНЭРГЕТАМ!

"Все, кому откликнется мое предложение - могут в режиме ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ принять от меня сеанс "обновления настроек Синэрго и на возврождение в себе Пра-Истоковой божественности и Единения с Пра-Истоком". Это решение пришло с потока
Работа в сеансе разумеется через осознанность!!

СКОРАЯ ПОМОЩЬ для СИНЭРГЕТОВ!! РЕБЯТА, этот отправленный сеанс после первичного очного принятия всеми, кому это откликнется, станет эталонным неиссякаемым Пра-Истоковым ресурсом Синэрго - "Скорой помощью" для тех, кто ощущает, что нуждается в помощи в восстановлении настроек Синэрго в себе, кто нуждается в очищении сознания по своему собственному осознанному решению. Тот всегда может обратиться к этому ресурсу и принять сеанс в режиме До Востребования с пониманием того, что в удобное для себя время принимает сеанс "обновления настроек Синэрго и на возврождение в себе Пра-Истоковой божественности и Единения с Пра-Истоком" от Лидии Шартон. Условие обращения к этому ресурсу ОДНО: ваше осознанное решение и чистота намерения! Если ресурс будет использован в потребительских целях - пострадает тот, кто обратится с этим умыслом (даже если оно будет неосознаваемым)!! Важно это помнить!!

Ребята, у кого есть Ученики, примите активное участие в том, чтобы довести до своих учеников эту инфу - возможно это будет экологичное решение для тех, кто в этом нуждается.

У многих из нас есть в друзьях - УЧЕНИКИ из других школ и других Мастеров, кто в этом нуждается - но не смеет сказать или сомневается. Сделайте это объявлением на своих страницах и портал - квазар Осознанности прикрепите. Это поможет негласно и экологично помочь тем, кто нуждается в этом!

Используя квазар, как портал. Портал прикреплен к посту."

Автор метода СинэргоЭтика - Лидия Шартон.

КВАЗАР ОСОЗНАТОСТ.jpg