пт, 14.09 | Онлайн

КОРЕКЦИЯ НА СЪДБАТА

Бъди Творец на своята Съдба!
Регистрация закрыта
КОРЕКЦИЯ НА СЪДБАТА

Время и место

14.09.2018 г., 18:10 ч.
Онлайн

О событии

КОРЕКЦИЯ НА СЪДБАТА

„КОРЕКЦИЯ НА СЪДБАТА“ – Възможно ли е това? Случайни ли са „случайностите“? Какво да правим, когато нещата не са такива, каквито бихме искали да бъдат? Как да изменим текущата жизнена ситуация?

„Корекция на Съдбата“ – това е комплексен метод за възстановяване цялостта на индивида. Сложен и многостранен процес, начин да открием своето предназначение и място в живота, да осъзнаем себе си,като единно цяло и Творци на Съдбата си.

Живеем в уникално време, време на осъзнаване на себе си като Духовни същества – получаващи чрез тялото неповторим опит на самоизява и усъвършенстване като личности и индивиди!

Съдбата на всеки зависи от него самият. И осъзнаването на този факт е първата крачка към Корекцията на Съдбата.

Може да разглеждаме Съдбата от фатална гледна точна, т.е. че е нещо, което не може да променим. Но тогава на човек остава само един изход – да се смири с обстоятелствата и да повтаря едни и същи ситуации с едни и същи хора, което не би било мъдро.

Ако разгледаме Съдбата, като програма, която човек е длъжен да приложи, то, как мислите, Създателят не е ли предвидил варианати за облекчено преминаване през тази програма? Разбира се, че е предвидил! И именно тези варианти, корекции, на Съдбата човек може да използва за свое благо. Всички сме убедени в това, че живота на всеки може да бъде променен, макар и не по кардиналната линия, но в ключовите моменти, което да направи живота по-лек, по-конфортен, по-интересен.

Поделиться