светещ ангел
Цветя

Всеки човек в своя живот има право и възможност за физическо и духовно развитие чрез получаване на знания и личен опит, чрез промяна на отношението към ценностите, които всеки има.
Пътят към Дома - е Път към Себе си, към връщане към изначалната точка на съществуването и абсолютните ценности.
Да познае себе си човек, означава да опознане и осъзнае собствета си уникалност, да разкрие своите таланти, с  които се е родил на тази планета.

Лейни Нада

Добре дошли

в Центъра за  хармочино развитие на човека!

Цветно сърце

"Опознай себе си и ще познаеш Бога и Вселената."

Център

за обучение в Новите Космически Енергии 

 

 

Рейки - в новите вибрации.

Енергия, която ни позволява да изцелим  себе си и своя живот, своите отношения; да открием Божествената Мъдрост; да бъдем СъТворци на реалността. Енергия, която дарява Душата с хармония и покой.

Енергия, която можем да определим с една единствена дума - Любов!

 

 

Ангел на Красотата
Чаша Светлина
Звездна Светлина

Има много причини да обичаш живота и всички и всичко около теб.

Контакти
Излъчване на Светлина